1 Nisan 2013 Memur Mesai Saatleri Değişikliği

0
1262

Memur mesai saatleri, yaz saati uygulamasına geçilmesi nedeniyle 1 Nisan 2013’ten itibaren değişecek.

Mesai/Çalışma Saati:

08:00’da başlayıp 17:30’da bitecek.

Öğle tatili: 12:00 – 13:30
Yeni mesai saatleri Devlet Memurları Kanunun 100. Maddesine göre düzenlendi

GÜNLÜK ÇALIŞMA SAATLERİNİN TESPİTİ:
Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi, bölgelerin ve hizmetin özelliklerine göre merkezde Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca, illerde valiler tarafından tesbit olunur.

(Ek fıkra: 6111 – 13.2.2011 / m.104) Ancak özürlüler için; özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir.

(Ek fıkra: 6111 – 13.2.2011 / m.104) Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Bu hususa ilişkin usûl ve esaslar, Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.

Hugo-movie-reviewSaatlerin ileri alınmasına dair:

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta saatlerin;

– 31 Mart 2013 Pazar günü saat 03.00’ten itibaren bir saat ileri alınması,

– 27 Ekim 2013 Pazar günü saat 04.00’ten itibaren bir saat geri alınması;

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 10/1/2013 tarihli ve 15 sayılı yazısı üzerine, 697 sayılı Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/1/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Bir yorum bırakın