10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı (2013-2014)

0
1389

10. sınıf 2013-2014 eğitim öğretim yılı için ünitelendirilmiş Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi zorunlu ve seçmeli yıllık plan örneği aşağıda yer almaktadır. Bağlantıya tıklayıp , ctrl + s’ye basarak indirebilirsiniz.

 

Örnek Sayfa:

 

SÜRE

HEDEF ve KAZANIMLAR

KONULAR

ATATÜRK İLKE veİNKILAPLARI ÖĞRENMEÖĞRETMEYÖNTEM ve

TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLENDİRME(Hedef ve DavranışlaraUlaşma Düzeyi)

AY

HAFTA

DERS

SAATİ

TARİH

Eylül

ÜNİTE 1:  ALLAH İNANCI                                                                          ÖĞRENME ALANI: İNANÇ 

3

I

16-20 Eylül
  1. Evrenden ve Kur’an’dan örneklerle Allah’ın varlığını ve birliğini delillendirir.
  2. Allah’ın her şeyin yaratıcısı olduğunu fark eder.
  3. Allah’ın insanları koruyup gözettiğini fark eder.
  4. Dua ve ibadet yoluyla Allah ile iletişimini güçlendirir.
  5. Kur’an okuma ve tövbe yoluyla iç dünyasını Allah’a nasıl açacağını fark eder.
  6. Çevresindeki insanların Allah’la iletişim kurma biçimlerini gözlemler.
  7. Kendisinin Allah’la iletişimde hangi yollara başvurduğunu nedenleriyle açıklar.
  8. İbadetlerin Allah ile iletişimdeki rolünü açıklar.
  9. İslam’ın temel inanç esaslarını sıralar.
  10. İslam’ın temel inanç esaslarının kendi hayatındaki yerini ve önemini fark eder.

 

Allah’ın Varlığının ve Birliğinin Delilleri. 19 Eylül Gazil.Günü15-18 Ekim Kurban Bayramı

 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

10 Kasım

Atatürk’ü Anma

 10-18 Kasım Atatürk Haftası

24 Kasım Öğretmenler Günü

 

Bu bölüm okulun çevre,fiziki koşullarına,öğrencilerinin performans durumuna,  kullanılan yöntem,teknik ve kaynaklara göre okul, ders zümrelerince konu sırası değiştirilmemek koşuluyla yeniden düzenlenip okul müdürünün onayından sonra yürürlüğe girecektir. Allah’ın varlığını ve bir-liğini delillerle açıklamaları istenir. Oruç ibadeti

nin  özellikleri    sorulur.

Allah’ın  her  şeyi   nasıl yarattığı, yaşattığı ve gö-

zettiğini ayetlerle ve ha-

dislerle  açıklamaları  is-

tenir. İnsanın Allah’la i- letişime geçmesinin öne-

mi  ve  bunun  yollarının

neler  olduğu  açıklatılır.

İslam  Dini’nin  temel  i-

nanç esaslarının neler ol

duğu sorulur. İslam Dini

nin Allah,  melek,  kitap, peygamber,  kader ve a-

hiret  inancının  ne şekil-

de olduğu ayetler ve  ha-

dislerle  açıklatılır. Hacı Bektaş   Veli’nin  tevhid

anlayışı üzerinde durulur İbadetin inancı, inancın i

badeti nasıl etkilemesi gerrektiğini açıklamaları

istenir. Başlıca ibadetler

 

>>> İndirmek için buraya tıklayınız <<<

Bir yorum bırakın