10. Sınıf Kimya Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı (2013-2014)

0
1279

10. sınıf 2013-2014 eğitim öğretim yılı için ünitelendirilmiş Kimya dersi zorunlu ve seçmeli yıllık plan örneği aşağıda yer almaktadır. Bağlantıya tıklayıp , ctrl + s’ye basarak indirebilirsiniz.

 

Örnek Sayfa:

 

          süre ÜNİTE Alt Öğrenme alanı
KAZANIMLAR

 

 

ETKİNLİKLER

 

 Yöntem ve teknikler

ATATÜRK

ÇÜLÜK

Kullanılan araç ve gereçler   AÇIKLAMALAR
AY HAFTA SAAT

EYLÜL

   

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

   

2

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

  1. 1.                   ÜNİTE ATOMUN YAPISI
 

 

Atom ve elektrik

 

 

 

 

 

 

 

  1.  Atom altı parçacıklar ile ilgili      olarak öğrenciler;

1.1.  Statik elektriklenme ile atomun

‘bölünmezliği’ fikri arasında ilişki kurar.

1.2.  Faraday elektroliz deneyleri ile atom altı parçacıkların varlığı arasında ilişki kurar.

1.3.  Elektrik yükü birimini, elektrolizde açığa çıkan madde miktarı üzerinden tanımlar.

1.4.  Atom altı parçacıkların atomdaki konumlarını, kütlelerini ve yüklerini

karşılaştırır.

 

 

 

 

 

◆Nötrallik ve elektriklenme kavramları,  statik elektrik ile ilgili yaygın deneyimlere gönderme yapılarak “nötral” ve  “elektriklenmiş  madde” nin  ne  anlama  geldiği tartışılır.  Ayrıca, Volta pili  ile  nitel  olarak  anlaşılan kimyasal değişim-  elektrik  enerjisi ilişkisi Faraday deneyleri ile      (1. ve 2. Faraday Kanunları) nicel olarak pekiştirilip elektriklenme  deneyimlerinden ve elektroliz  kanunlarından  atom  altı  parçacıkların  varlığı  çıkarımına götürecek  yönlendirilmiş  bir  beyin  fırtınası düzenlenir(1.1; 1.2).

◆ Elektrik yükü birimi olan coulomb, elektrolizde katotta toplanan Ag miktarı üzerinden tanımlanır. Elektrik akımı ile madde arasındaki etkileşimden, elektriğin atoma ait bir parçacık taşıyor olması gerektiği çıkarımına götürecek bir  irdeleme yapılır(1.3).

◆  Elektronun, protonun ve nötronun atomda yerleşim durumları modeller de kullanılarak incelenir.  Proton ve nötronun kütleleri elektronunki ile karşılaştırılır. Atomun kütlesinin başlıca çekirdekte yoğunlaşmış sayılmasının doğru olup olmayacağı tartışılır. Atomun ve çekirdeğin boyutları karşılaştırılır. Atomun pratikçe içi boş olmasına rağmen neden berk bir küre gibi davrandığı, elektronların hareketi ile ilişkilendirilir(1.4).

 

 

Bu bölüm okulun çevre,fiziki koşullarına,öğrencilerinin performans durumuna,  kullanılan yöntem,teknik ve kaynaklara göre okul, ders zümrelerince konu sırası değiştirilmemek koşuluyla yeniden düzenlenip okul müdürünün onayından sonra yürürlüğe girecektir.

 

 

“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.”

Sözünün açıklanması

Bu bölüm okulun çevre,fiziki koşullarına,öğrencilerinin performans durumuna,  kullanılan yöntem,teknik ve kaynaklara göre okul, ders zümrelerince konu sırası değiştirilmemek koşuluyla yeniden düzenlenip okul müdürünün onayından sonra yürürlüğe girecektir.   

>>> İndirmek için buraya tıklayınız <<<

Bir yorum bırakın