11. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı (2013-2014)

0
1498

11. sınıf 2013-2014 eğitim öğretim yılı için ünitelendirilmiş Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi zorunlu ve seçmeli yıllık plan örneği aşağıda yer almaktadır. Bağlantıya tıklayıp , ctrl + s’ye basarak indirebilirsiniz.

 

Örnek Sayfa:

HEDEF ve KAZANIMLAR

KONULAR

ATATÜRK İLKE veİNKILAPLARI ÖĞRENMEÖĞRETME

YÖNTEM ve

TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ ve GEREÇLERİ DEĞERLENDİRME(Hedef ve Davranışlara

Ulaşma Düzeyi)

ÜNİTE 1: İNSAN ve KADERİ                                                                 ÖĞRENME ALANI: İNANÇ                                                                   
  1. Kader ve kaza kavramlarını açıklar.
  2. İnsanın kaderle ilgili olarak akıl ve irade sahibi, özgür ve sorumlu olmak gibi özelliklerini sorgular.
  3. Allah’ın ve kulun iradesi arasındaki ilişkiyi fark eder.
  4. Ecel, ömür, rızık, tevekkül, başarı, başarısızlık, afet, sağlık ve hastalık, hayır ve şer kavramlarının kaderle ilişkisini kurar.
  5. Kader ve kaza ile ilgili toplumda yaygın olan yanlış algı ve tutumların neler olduğunu araştırır ve bunların nedenlerini fark eder.
  6. Hayır ve şerrin, insanın kendi tercih ve eylemleriyle ilişkisini fark eder.
  7. Kaza ve kader inancının bireyin tedbir almasına

engel olmadığını kavrar.

 

Kader ve Kaza Kavramları. 19 Eylül Gaziler günü Bu bölüm okulun çevre,fiziki koşullarına,öğrencilerinin performans durumuna,  kullanılan yöntem,teknik ve kaynaklara göre okul, ders zümrelerince konu sırası değiştirilmemek koşuluyla yeniden düzenlenip okul müdürünün onayından sonra yürürlüğe girecektir.  Kader ve kazanın anlamısorulur. İnsanın kaderle

ilgili özelliklerini açıkla

maları istenir. Kaderle i-

lişkilendirilen kavramla

rın isimleri sorulur ve bu

kavramları açıklamaları

üzerinde örnekle durulur

 

>>> İndirmek için buraya tıklayınız <<<

Bir yorum bırakın