11. Sınıf Kimya Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı (2013-2014)

0
1880

11. sınıf 2013-2014 eğitim öğretim yılı için ünitelendirilmiş Kimya dersi zorunlu ve seçmeli yıllık plan örneği aşağıda yer almaktadır. Bağlantıya tıklayıp , ctrl + s’ye basarak indirebilirsiniz.

 

Örnek Sayfa:

 

AY

HAFTA

SAAT

Ünite

Alt Öğrenme alanı

HEDEF VE DAVRANIŞLAR / KAZANIMLAR

 

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ Yöntem ve tekn. ATATÜRKÇÜLÜK  

Kullanılan araç ve gereçler

Açıklamalar
                                                            EKİM                                                EYLÜL

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

                                                1.ÜNİTE KİMYASAL REAKSİYONLAR VE ENERJİ

Sistemler ve enerji türleri

 

1.1. Isı, mekanik iş ve iç enerji kavramlarını ayırt eder.

 

 

1.2. Termodinamiğin 1. Kanununu örneklerle açıklar.

 

 

1.3. Entalpi değişimini (ΔH), reaksiyon ısısı (Qp) ile ilişkilendirir.

 

 

 

1.4. Standart oluşum entalpi değişimlerini kullanarak reaksiyon entalpi değişimlerini hesaplar.

 

 

 

1.5. Reaksiyon entalpi değişimi ile ara basamakların entalpi değişimleri arasında ilişki kurar.

B

  Buzun erimesi, derişik H2SO4 çözeltisinin seyrelmesi gibi maddesel değişimlerde ısı-iç enerji dönüşümü irdelenir. Bu irdelemeler sırasında, sistem ve ortam kavramları kullanılarak anlamlarının derinleşmesi sağlanır. Hacim değişimi olan bazı tepkimelerin pistonlu silindirlerde gerçekleşmesine ilişkin örnekler üzerinde mekanik iş kavramı işlenir(1.1). Kimyasal değişimlerin maddeyi oluşturan atom ve moleküllerin diziliş ve düzeninin değişimi ile gerçekleştiği, her hareketin bir enerji alış-verişi ile birlikte yürüdüğü, bu bakımdan kimyasal değişmelerde de enerji alındığı veya verildiği gerçeğine örnek olarak,

C + ½ O2 → CO + Q1; CO + ½ O2 → CO2 + Q2

Mg(k) + ½ O2 (g) → MgO + hν 3/2 O2(g) + hν → O3(g)

gibi reaksiyonlar kullanılabilir. Böyle örnekler üzerinde iç enerji, ısı ve mekanik iş değişimleri irdelenir(1.2)

  Bir silindir içine kapatılmış 1 mol gazın sıcaklığını 1 oC artırmak için, gaz hacmi sabitken (piston hareketsiz) verilmesi gereken ısının, gaz basıncı sabitken (piston sürtünmesiz hareketli) verilmesi gereken ısıdan farklı olmasının nedenleri sorgulanır. Sabit hacimde verilen ısının iç enerji değişimine eşit olup olmadığı tartışıldıktan sonra, sabit basınçta (piston hareketli iken) verilen ısının (Qp) “entalpi” ile ilişkisi irdelenir. Isı alış-verişinin mekanik iş alış-verişi ile sonuçlandığı değişimlerde Qp’nin ΔH’a eşit olduğu belirtilir(1.3).

Yaygın maddelerin oluşum entalpileri çizelgesi incelenerek ΔHof (standart molar oluşum entalpisi) değerlerinin işaretleri, oluşum tepkimelerinin ekzotermik-endotermik oluşu ile ilişkilendirilir.Basit tepkimelere ilişkin entalpi değişimlerinin oluşum entalpileri ile hesaplanmasına dair ΔH = (ΣΔHof ürünler – ΣΔHof girenler) bağıntısı kullanılarak örnek problemler çözülür(1.4).

Çok basamaklı örnek tepkimelerin her basamağına ilişkin ΔH değerleri, toplu reaksiyonun ΔH değeri ile karşılaştırılır. Buradan, ΔH = ΔH1 + ΔH2 + ΔH3 + … bağıntısı türetilir. Hess kanunun sözlü ifadesi irdelenir. Örnek tepkimeler üzerinde, ΔH = ΔH1 + ΔH2 + ΔH3 + … bağıntısının uygulamasına ilişkin problemler çözülür.   Kömür ve petrol gibi fosil yakıtların, tam yanma için gerekli eşdeğer miktardan az hava ile yakılmasının neden akılcı olmayacağı, Hess kanunu bağlamında tartışılır(1.5).

 

 

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.Sözünün açıklanması   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>> İndirmek için buraya tıklayınız <<<

Bir yorum bırakın