12. Sınıf Kimya Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı (2013-2014)

0
1419

12. sınıf 2013-2014 eğitim öğretim yılı için ünitelendirilmiş Kimya dersi yıllık plan örneği aşağıda yer almaktadır. Bağlantıya tıklayıp , ctrl + s’ye basarak indirebilirsiniz.

 

Örnek Sayfa:

 

AY

HAFTA

SAAT

Ünite

AltÖğrenme alanı

HEDEF VE DAVRANIŞLAR / KAZANIMLAR

 

ETKİNLİK ÖRNEKLERİ

Yöntem ve teknik Atatürkçülük  Araç ve gereçler Açıklamalar

EYLÜL

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

                                                                                                        1.    ELEMENTLER KİMYASI  

 

 

 

 

1.  Evrende elementler ile ilgili olarak öğrenciler;1.1. Hafif elementlerin oluşumunu, evrenin

başlangıcı sayılan  “büyük patlama” teorisi ile açıklar.

1.2. Evrendeki elementlerin bolluk oranlarını, büyük

patlama teorisi ve yıldızlarda ağır element oluşumu ile ilişkilendirir.

 

1.3. Yer kabuğundaki element bolluk oranları ile dünyanın kozmik geçmişi arasında ilişki kurar.

 

1.4. Yer kabuğunda yüksek oranda bulunan bileşiklerin oluşumunu elementlerin bolluk oranları ile ilişkilendirir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Elementlerin elde ediliş yöntemleri ile ilgili olarak öğrenciler;

2.1. Mineral ve cevher kavramlarını karşılaştırır.

2.2. Kömürle indirgeyerek metal elde etme yöntemini tepkimeleriyle örneklendirir.

2.3. Hidrojenle indirgeme yönteminin tercih edildiği durumlara örnekler verir.

2.4. Aktif bir metal kullanarak indirgeme yöntemiyle başka bir metal üretiminin hangi durumlarda

gerekli olduğunu açıklar.

2.5. Elektroliz ile metal üretimine örnekler verir.

◆ Evrende mevcut bütün maddenin ve enerjinin büyük patlama öncesinde tek bir nokta halinde toplandığına işaret eden bulgular (gök adaların sürekli uzaklaşması, merkezden daha uzak gök adaların uzaklaşma hızlarının daha yüksek olması, uzayın görünürde boş bölgelerinden mikrodalga ışınlarının yayılıyor olması, uzayın her doğrultusunda birim hacim içine düşen kütle yoğunluğunun yaklaşık aynı  kalması) kısaca özetlendikten sonra büyük patlama ile temel parçacıkların oluşumu ve bunu izleyen çok kısa süre içinde hidrojen, helyum  ve lityum çekirdeklerinin meydana gelmesi olabildiğince basit düzeyde irdelenir. Bu irdelemenin sonunda, büyük patlama sonrasında ilk oluşan atomların neden hafif atomlar olduğu tartışılır (1.1; 1.2). Daha ağır çekirdeklerin oluşması için gerekli  şartlar irdelenir. Kendi enerjisini üreten gök cisimlerinin (yıldızların) bu enerjiyi üretirken uğradığı nükleer dönüşümler irdelenip yıldızın yaşı ile o yıldızdaki element bolluk oranları arasındaki ilişki vurgulanır. Bu bağlamda, evrenin ve dünyanın element bileşimlerinin farklı olması, elementlerin oluşum süreci ile ilişkilendirilir.Yer kabuğunda oksijen, silisyum, alüminyum ve demir elementlerinin çok bol olması ile bu elementlere ait izotop çekirdeklerinin göreceli kararlılıkları ve daha ileri füzyona çok yatkın olmayışları arasındaki ilişki irdelenir (1.2; 1.3).◆  Yer kabuğunda bolluk oranı yüksek elementlerin  yine bolluk oranı yüksek bileşikler oluşturacağı açıklanır. Yer kabuğunda silikat, oksit ve alüminosilikat tipi kayaçların çok bol olması ile,  oksijen, silisyum ve alüminyumun doğal bollukları arasında ilişki kurulur (1.4).

◆Çeşitli mineral ve cevher örnekleri tanıtılır. Yaygın metal cevherlerinin (demir, bakır, çinko, krom, mangan filizleri) kimyasal formülleri tanıtıldıktan sonra, bu cevherlerden metal elde etmek için uygulanan süreçler ve ayrıca, sülfür tipi cevherlerin kavrulup

oksite dönüştürülme nedeni irdelenir (2.1).

◆Demir, krom, kurşun, bakır gibi element oksitlerinin karbon ile; molibden ve volfram oksitlerinin de hidrojen ile indirgenmesine ilişkin denklemler denkleştirilip yükseltgenen ve indirgenen maddeler belirlenir. Karbon ve hidrojenin bu denklemlerdeki işlevlerinin benzerliği tespit edildikten sonra, hangi durumda hangi indirgenin kullanılacağı konusunda yönlendirilmiş bir tartışma açılır.

İndirgenme potansiyelinin çok düşük olması hasebiyle, karbon veya hidrojen ile indirgenemeyen potasyum gibi elementlerin daha ucuz olan başka bir element (örneğin sodyum) ile indirgenmesine ilişkin denklemler tartışılır (2.2(2.4).

◆Hiçbir indirgen ile element hâline dönüştürülemeyen metal ve hiçbir yükseltgen ile yükseltgenemeyen ametal olup  olamayacağı tartışılır. Alkali metallerin, florun ve klorun elektroliz ile elde edilişi, bu tartışma ile ilişkilendirilir. Örnek elektroliz olaylarının

denklemleri yazılır (2.5).

Atatürk’ünHayatta en hakiki mürşit ilimdir.Sözünün açıklanması  Kimya Labrotuarı,Bilgisayar, Projeksiyon, Molekül modelleri, Periyodik cetvel,İnternet, çeşitli kitaplar, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kimya Labrotuarı,Bilgisayar, Projeksiyon, Molekül modelleri, Periyodik cetvel,İnternet, çeşitli kitaplar,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>> İndirmek için buraya tıklayınız <<<

Bir yorum bırakın