12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Yıllık Planı

0
1571

2013-2014 eğitim öğretim yılı için hazırlanmış Türk Dili ve Edebiyatı dersi 12. sınıf ünitelendirilmiş yıllık planları aşağıdaki dosyada yer almaktadır.

 

Örnek Sayfa:

…………………..LİSESİ
2013- 2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 12. SINIF ” TÜRK EDEBİYATI” DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANIDIR.
ÜNİTE : I  CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI (1923-…)
HAFTA GÜN SAAT KONULAR ÖĞRENCİLERİN KAZANACAĞI HEDEF VE DAVRANIŞLAR YÖNTEM VE TEKNİKLER ARAÇ VE GEREÇLER DEĞERLENDİRME
III. HAFTA 16-20
Eylül 2013
1
2
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Oluşumu
ATATÜRK İLKELERİ
* Cumhuriyetçilik ilkesi
*  Cumhuriyetçiliğin Türk toplumuna sağladığı faydalar
*** Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının oluşumu.
1. Cumhuriyet  döneminin  siyasi,  sosyal  ve fikrî temellerini açıklar. 2. Cumhuriyet  Döneminde  memleket edebiyatı  zevkinin  nasıl  ortaya  çıktığını  ve geliştiğini açıklar. 3. Anadolu  coğrafyası  ve  insanının  edebî eserlerde  nasıl  ve  niçin  ele  alındığını açıklar.
*** Atatürkçülük ( Kazanımlar )
1. Cumhuriyetçilik ilkesinin özeliklerini fark eder.
2. Cumhuriyetin Türk toplumuna sağladığı faydaları sezer.
****
4. Milleti  oluşturan  değerlerin  farklı yönleriyle  edebî  metinlerde  ele  alındığını örneklerle açıklar. 5. Dil  ve  zevkte  Cumhuriyet  Döneminin yansımalarını belirler. 6. Cumhuriyet  Dönemi  Türk  Edebiyatının oluşumunu açıklar.
*** Atatürkçülük ( Kazanımlar )
3. Laiklik ilkesiyle ilgili çıkarımlarda bulunur.
4. Atatürk’ün din konusundaki görüşlerini sezer.
12. Sınıf Türk Edebiyatı ders kitabı,kompozisyon yardımcı kitapları, sözlükler,yazım kılavuzu, atasözleri ve Deyimler Sözlüğü,işlenen konularla ilgili metinlerin yer aldığı bütün kaynaklar,edebiyat tarihi kitapları, ansiklopediler, internet, gazete ve dergiler, dil bilgisi kitapları, YGS ve LYS soruları. Okuma, dinleme, anlama ve anladıklarınını yazılı ve sözlü olarak anlatma çalışmaları, problem çözme, tartışma, açıklama, canlandırma, yeniden yapılandırma, beyin fırtınası. 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Başlangıcı: 16 Eylül 2013 Pazartesi
IV. HAFTA 23-27
Eylül 2013
3 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının Oluşumu
* Laiklik ilkesi
* Dinî  istismar  ve  taassup    konularında Atatürk’ün düşünceleri
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ
* Atatürkçülüğün nitelikleri

Yıllık planı indirmek için tıklayınız.

Bir yorum bırakın