15-16 Aralık 2012 SPK Sınavı Sonuçları

0
3177

15-16 Aralık 2012 SPK sınavı sonuçları aşağıdaki sayfada yer alacaktır.

15-16 Aralık 2012 Tarihli Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavları (SPL SPK)

!! Adayların notlarının yer aldığı Sınav Sonuç Belgesi ayrıca adreslerine gönderilmez.

!! Sınav Sonuç Belgeleri Lisans yerine geçmez. Aday lisans alma aşamasındaki koşulları sağlamadıkça sınavda başarılı olsa bile bu belge ile lisans gerektiren görev alanlarında çalışmaya yetkili değildir

 

15–16 Aralık  2012 döneminde düzenlenen Lisanslama Sınavlarına katılan adayların sınav sonuçları 31.01.2013 tarihinde açıklanacaktır.

15-16 Aralık 2012 SPK Sınav Sonuçları

http://basvurular.meb.gov.tr/spl

SPK LİSANSLAMA SINAVINA NASIL İTİRAZ EDİLİR ?

!! Adaylar sınav sorularına ve sınav uygulamasına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarının http://www.spl.com.tr internet adresinde yayımından itibaren en geç 7 (yedi) işgünü içerisinde SPL’ye yapacaklardır. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar ise sonuçların adaylara duyurulmasından itibaren en geç 7 (yedi) işgünü içerisinde MEB Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne iletilmek üzere SPL’ye yapılacaktır.

Adayların sorulara ve sonuçlara dair itiraz başvuruları Eğitim Teknolojileri

Genel Müdürlüğünün T.C Ziraat Bankası Beşevler/ANKARA Şubesindeki 5495218–5001 no’lu hesaba her soru için 10 TL (On TL KDV Dâhil) itiraz ücreti

yatırarak alınan banka dekontu ile kabul edilecektir. İtiraz ücretinin ödenmesi

işlemi T.C. Ziraat Bankası A.Ş. şubeleri ve para yatırma özelliği olan ATM’leri

aracılığı ile yapılabilecektir. Sınav sonuçlarının açıklanmasını takiben, sınav

sonuçlarına itirazla birlikte yapılacak soru itirazları dikkate alınmayacaktır.

Soru itirazları “İtiraz Formuna” yazılır.

Yukarıda belirtilen süreler içerisinde Kuruluşumuz kayıtlarına girmeyen itiraz

başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Banka dekontu, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, gerekçe, imza ve adresi

olmayan dilekçeler, faksla yapılan itirazlar ile süresi geçtikten sonra yapılan

itirazlar dikkate alınmayacaktır.

NOT: Posta yoluyla yapılan başvurularda postadaki gecikmeler dikkate

alınmaz.

Bir yorum bırakın