19 Mayıs Üniversitesi Kayıt Tarihleri ve Yerleri (2012)

0
1490

Üniversiteye yeni kayıt yaptıracak öğrenciler için 19 Mayıs Üniversitesi Kayıtları 3 – 7 Eylül 2012 tarihlerinde yapılacaktır. Kayıt yerleri ve tarihleri, kayıt için gerekli belgeler ve formlar yazının devamında yer almaktadır.

[ad]

İndirmek için tıklayınız: Öğrenci Tanıtım ve Bilgi Formu – Yabancı Diller Yüksek Okulu Bilgi Formu – Engelli Öğrenci Tespit Formu

19 Mayıs Üniversitesi KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER 

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,

b) Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişe, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adi olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adi yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,

d)Katkı payının/öğrenim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge.

ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite Rektörlüklerine veya yükseköğrenim kredi ve yurtlar kurumuna başvurmaları gerekmektedir. Kazanan adayları gösteren fotoğraflı sınav sonuçları adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafından elektronik ortamda gönderilecektir.

19 Mayıs Üniversitesi KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR:

a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.

c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

e) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

19 Mayıs Üniversitesi LİSANS/ÖNLİSANS KAYIT TARİH VE YERLERİ 

LİSANS PROGRAMLARI

ÖNLİSANS PROGRAMLARI

Bir yorum bırakın