19 Mayıs Üniversitesi Yatay Geçiş Duyurusu (2013-2014)

0
5165

19 Mayıs Üniversitesi, 2013-2014 akademik yılı için yatay geçiş duyurusunu yayınlamıştır.

Başvuru için son tarih: 16 Ağustos 2013

GEREKLİ BELGELER
1- Onaylı Not Durum Belgesi (transkript). (Transkript; adayın Üniversitesinin Öğrenci İşleri
tarafından onaylanmış olmalıdır)
2- Yurt dışından yapılan başvurularda, adayın öğrenim gördüğü Üniversitenin Yükseköğretim
Kurulunca tanınıyor olması, alt sınıflardan almadığı veya başarısız dersi olmadığına dair bir
yazı getirmesi, belgelerin asıl veya noter tasdikli sureti, Türkçe tercümelerinin olması, ayrıca
Yükseköğretim Kurumunu tanıtan (dersler ve ders içeriklerini belirten) doküman eklemesi
gerekir.
3- ÖSYS Kılavuzunda bulunan ülkelerdeki Yükseköğretim programlarında öğrenim görenlerden
ÖSS sonucuna göre yerleştirildiğini gösteren kazandı belgesi.
4- Geldiği yükseköğretim kurumunda uygulanmakta olan öğretim planının onaylı ders içeriği.
5- Dilekçe.(Dilekçe içeriğinde yatay geçiş yapmak istenen programın belirtilmesi)
6- Disiplin cezası almadığına dair belge.
7- Posta yoluyla yapılan müracaatlarda geç gelen ve eksik belgesi olanların müracaatları işleme
konulmayacaktır.

Başvuru bilgilerinin yer aldığı duyuru sayfası: http://oid.omu.edu.tr/yatay_gecis/yatay_gecis.html

Lisans Kontenjanları:

YOPKODU YOPADI SURE PTR 2.Sınıf 3.sınıf 4.sınıf 5.Sınıf
Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt Dışı Yurt İçi Yurt Dışı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
108110841 Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi 4 TM-1 8 2 8 2
108110011 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 3 3 3
Eğitim Fakültesi
108210029 Almanca Öğretmenliği 4 DİL-1 3 3
1413237 Almanca Öğretmenliği (İÖ) 4 DİL-1 4 4
108210038 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS-1 3
1413017 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İÖ) 4 YGS-1 3 3
108210047 Biyoloji Öğretmenliği 5 MF-2 2 2 2
108210065 Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF-2 3 3
1413025 Fen Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) 4 MF-2 3 3
108210074 Fizik Öğretmenliği 5 MF-2 2 2 2
108210083 Fransızca Öğretmenliği 4 DİL-1 5 5
1413245 Fransızca Öğretmenliği (İÖ) 4 DİL-1 4 4
108210092 İlköğretim Matematik Öğretmenliği 4 MF-1 3 3
1413033 İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İÖ) 4 MF-1 3 3
108210108 İngilizce Öğretmenliği 4 DİL-1 5 5
1413041 İngilizce Öğretmenliği (İÖ) 4 DİL-1 5 5
108210117 İşitme Engelliler Öğretmenliği 4 YGS-4 3 3
108230078 İşitme Engelliler Öğretmenliği (İÖ) 4 YGS-4 3 3
108210126 Kimya Öğretmenliği 5 YGS-2 2 2 2
108210135 Matematik Öğretmenliği 5 MF-1 2 2 2
108210144 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 YGS-5 3 3
108230087 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) 4 YGS-5 3 3
108210153 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 4 TM-3 3 3
108230096 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) 4 TM-3 3 3
108210162 Sınıf Öğretmenliği 4 TM-2 4 4
1413058 Sınıf Öğretmenliği (İÖ) 4 TM-2 4 4
108210171 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 4 TS-1 3 3
1413066 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (İÖ) 4 TS-1 2
108210189 Türkçe Öğretmenliği 4 TS-2 3 3
1413074 Türkçe Öğretmenliği (İÖ) 4 TS-2 3
108210198 Zihin Engelliler Öğretmenliği 4 YGS-4 3 3
108230139 Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) 4 YGS-4 3 3
Fen-Edebiyat Fakültesi
108210895 Arkeoloji 4 TM-3 6 2 6 2
108210205 Biyoloji 4 MF-2 5 2 5 2
1413082 Biyoloji (İÖ) 4 MF-2 5 2
108210214 Coğrafya 4 TS-1 3 3
108230306 Coğrafya (İÖ) 4 TS-1 3 3
108210692 Felsefe 4 TM-3 7 2 7 2
108230369 Felsefe (İÖ) 4 TM-3 7 2 7 2
1411145 Fizik 4 MF-2 3 3
108210232 İstatistik 4 MF-1 3 3
108230166 İstatistik (İÖ) 4 MF-1 3 3
108210241 Kimya 4 MF-2 5 2 5 2
108230175 Kimya (İÖ) 4 MF-2 3 5 2
108210259 Matematik 4 MF-1 3 3
108230184 Matematik (İÖ) 4 MF-1 3 3
108210268 Psikoloji 4 TM-3 3 3
108210902 Sanat Tarihi 4 TS-2 6 6
108210859 Sosyoloji 4 TM-3 4 2 4 2
108210277 Tarih 4 TS-2 4 1 4 1
108230324 Tarih (İÖ) 4 TS-2 4 4
108210286 Türk Dili ve Edebiyatı 4 TS-2 5 5
108230299 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) 4 TS-2 5 2
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
108210295 İktisat 4 TM-1 5 5
108210798 İşletme 4 TM-1 5 5
108230378 İşletme (İÖ) 4 TM-1
108210805 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 TM-2 3 3
108230387 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) 4 TM-2
İlahiyat Fakültesi
108210302 İlahiyat 4 YGS-4 7 3 8 4
108230342 İlahiyat (İÖ) 4 YGS-4 7 3 8 4
108210056 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 4 YGS-4 7 3 6
108230351 İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İÖ) 4 YGS-4 6 2 4
Mühendislik Fakültesi
108210665 Bilgisayar Mühendisliği 4 MF-4 3 3
108210311 Çevre Mühendisliği 4 MF-4 3 3
108230193 Çevre Mühendisliği (İÖ) 4 MF-4 3 3
108210329 Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4 MF-4 3 3
108210823 Endüstri Mühendisliği 4 MF-4 2 2
108210338 Gıda Mühendisliği 4 MF-4 3 3
108230209 Gıda Mühendisliği (İÖ) 4 MF-4 3 3
108210789 Harita Mühendisliği 4 MF-4 3 3
108230315 Harita Mühendisliği (İÖ) 4 MF-4 3 3
108210347 İnşaat Mühendisliği 4 MF-4 3 3
108230281 İnşaat Mühendisliği (İÖ) 4 MF-4 3 3
108210877 Kimya Mühendisliği 4 MF-4 2 2
108210674 Makine Mühendisliği 4 MF-4 3 3
108230333 Makine Mühendisliği (İÖ) 4 MF-4 3 3
108210683 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 4 MF-4 2 2
108110365 Tıp Fakültesi 6 MF-3 6 2 6 1 6 1 6 1
108110868 Tıp Fakültesi (İngilizce) 6 MF-3 5 5
108110374 Veteriner Fakültesi 5 MF-3 5 2 5 2 5 2
Ziraat Fakültesi
108210708 Bahçe Bitkileri 4 MF-2 5 1 5 1
108210717 Bitki Koruma 4 MF-2 5 1 5 1
108210726 Tarım Ekonomisi 4 TM-1 5 1 5 1
108210735 Tarım Makineleri 4 MF-4 5 1 5 1
108210814 Tarımsal Biyoteknoloji 4 MF-3 5 1 5 1
108210744 Tarımsal Yapılar ve Sulama 4 MF-4 5 1 5 1
108210753 Tarla Bitkileri 4 MF-3 5 1 5 1
108210762 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 MF-2 5 1 5 1
108210771 Zootekni 4 MF-2 5 1 4 1
Samsun Sağlık Yüksekokulu
108210832 Beslenme ve Diyetetik 4 YGS-2 4 1 4 1
108210426 Ebelik 4 YGS-2 6 1 6 1
108210435 Hemşirelik 4 YGS-2 7 2 7 1
Sivil Havacılık Yüksekokulu
108210911 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 4 YGS-6 4 2 4 2

Bir yorum bırakın