1975 Toprak Taksonomisine Göre Toprak Türleri

1
7493

Toprak Taksonomisine Göre Toprak Çeşitleri (1975)

Entisol Topraklar: Yakın geçmişte oluşan genç topraklardır. Genellikle sürekli aşınma ve birikmenin olduğu toprakları kapsar. Eski toprak sınıflandırmasına göre Alüvyal, Kolüvyal gibi topraklar bu sınıfa dahildir.

Inceptisol Topraklar: Entisollere göre toprakta ayrışmanın ilerlediği ve toprak oluşumunun başlangıç dönemini aştığı yavaş yavaş katmanlaşma (horizon) başlamış topraklardır. Deltalarda taşkına uğramayan eski alüvyal birikimler bu toprak sınıfındadır.

Aridisol Topraklar: Kurak bölgelerin topraklarıdır. Üzerinde nem bulunmadığından bitki örtüsü fakirdir ve toprakta çatlaklar bulunur. Türkiye’de Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Harran Ovası’nda bu tip topraklar görülür.

Mollisol Topraklar: Orta enlemlerde görülen organik madde yönünden zengin yumuşak topraklardır. Eski toprak sınıflandırmasına göre: kestane, kahverengi, rendzine ve çernezyomlar (kara toprak) Mollisol toprak kapsamındadır.

Spodosol Topraklar: Fazla yıkanmadan dolayı toprağın asitleştiği besin maddeleri yönünden fakir olan topraklardır. Eski sınıflandırmada karşılığı: Podzoller

Alfisol Topraklar: Yağışın fazla olduğu nemli sahalarda, kıtaların batı kesimlerinde geniş yapraklı orman altlarında oluşan toprak türüdür. Ülkemizdeki Terra Rosa- Kızılımsı Akdeniz Toprağı da Alfisoller kapsamındadır.

Ultisol Topraklar: Toprak oluşumunun son kademede olduğu tropikal bölge topraklarıdır. Yağış ve sıcaklık fazla olduğundan bu topraklarda ayrışma fazladır.

Oksisol Topraklar: Oksit yönünden zengin olan tropikal bölge topraklarıdır. Toprak organik madde açısından fakirdir.

Vertisol Topraklar: Çayır ve Savan bitki örtüsü altında killi toprak katmanı üzerinde oluşan kuralık döneminde çatlayan topraklardır. Muş ve Harran Ovalarında görülür.

Histosol Topraklar: Bitki parçalarının çok olduğu bataklık alanlarda görülen toprak türü.

Andosol Topraklar: Volkanik yapı üzerinde gelişen volkanik topraklardır. Ülkemizde Karacadağ ve Kula civarında yaygındır.

1 YORUM

Bir yorum bırakın