2012 – 2013 ODTÜ Yabancı Öğrenci Kontenjanları

0
1828

2012-2013 yılı lisans programlarına yurt dışından öğrenci kabulü kapsamında ODTÜ’nün belirlediği kontenjanlar aşağıdaki listede yer almaktadır. Ayrıca  bu linkten ODTÜ (2012-2013) LİSANS PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ başvuru koşullarını görebilirsiniz.

ODTÜ YABANCI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI
ANKARA Kampüsü 2012-2013 KONTENJANI
MİMARLIK FAKÜLTESİ
Endüstri Ürünleri Tasarımı 5
Mimarlık 15
Şehir ve Bölge Planlama 5
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Biyoloji 8
Felsefe 6
Fizik 15
İstatistik 8
Kimya 10
Matematik 12
Moleküler Biyoloji ve Genetik 5
Psikoloji 9
Sosyoloji 10
Tarih 4
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
İktisat 9
İşletme 9
Siyaset Bilimi ve Kamu Y. 5
Uluslararası İlişkiler 10
İşletme (ODTÜ- SUNY Binghamton) 5
Kür. ve Uluslar. İliş. (ODTÜ-SUNY Binghamton) 3
EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bilgisayar ve Öğr. Tek. Öğr. 9
Fizik Öğretmenliği 8
İngilizce Öğr. 12
Kimya Öğr. 8
İngilizce Öğr. (ODTÜ-SUNY New Paltz) 3
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Müh. 12
Çevre Müh. 8
Elektrik ve Elektronik Müh. 20
Endüstri Müh. 12
Gıda Müh. 8
Havacılık ve Uzay Müh. 10
İnşaat Müh. 20
Jeoloji Müh. 9
Kimya Müh. 14
Maden Müh. 8
Makina Müh. 20
Metalurji ve Malzeme Müh. 8
Petrol ve Doğal Gaz Müh. 15
TOPLAM 357
KUZEY KIBRIS YERLEŞKESİ
İşletme 20
İktisat 20
Siyaset Bilimi ve Ulusl. İliş. 20
Kimya Müh. 20
İnşaat Müh. 20
Bilgisayar Müh. 20
Elektrik ve Elektronik Müh. 20
Makina Müh. 20
İngilizce Öğr. 20
Petrol ve Doğal Gaz Müh. 20
Psikoloji 20
İşletme (ODTÜ KKK-SUNY New Paltz) 5
Bilgisayar ve Öğr. Tek. Öğr. 20
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 20
KUZEY KIBRIS KAMPUSU TOPLAM 265

ENGLISH

 

METU INTERNATIONAL STUDENT QUOTAS
ANKARA CAMPUS 2012-2013 QUOTA
FACULTY OF ARCHITECTURE
Industrial Design 5
Architecture 15
City and regional Planning 5
FACULTY OF ARTS AND SCIENCES
Biology 8
Philosophy 6
Physics 15
Statistics 8
Chemistry 10
Math 12
Molecular Biology and Genetics 5
Psychology 9
Sociology 10
History 4
FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
Economics 9
Business Administration 9
Political Science and Public Administration 5
International Relations 10
Business Adm. (METU- SUNY Binghamton) 5
Global and International Affairs (METU-SUNY Binghamton) 3
FACULTY OF EDUCATION
Computer Education and Instr. Tech. 9
Physics Education 8
English Language Teaching 12
Chemistry Education 8
English Language Teaching (METU-SUNY New Paltz) 3
FACULTY OF ENGINEERING
Computer Engineering 12
Environmental Engineering 8
Electrical and Electronics Engineering 20
Industrial Engineering 12
Food Engineering 8
Aerospace Engineering 10
Civil Engineering 20
Geology Engineering 9
Chemical Engineering 14
Mining Engineering 8
Mechanical Engineering 20
Metallurgical and Materials Engineering 8
Petroluem and Natural Gas Engineering 15
TOTAL 357
NORTHERN CYPRUS CAMPUS
Business Administration 20
Economics 20
Political Science and International Relations 20
Chemical Engineering 20
Civil Engineering 20
Computer Engineering 20
Electrical and Electronics Engineering 20
Mechanical Engineering 20
Teaching English as a Foreign Language 20
Petroleum and Natural Gas Engineering 20
Psychology 20
Business Adm. (METU NCC-SUNY New Paltz) 5
Computer Edu. and Instructional Technology 20
Guidance and Psychological Counseling 20
NORTHERN CYPRUS CAMPUS TOTAL 265

Bir yorum bırakın