2012 – 2013 Yıl Sonunda Öğretmenlerin Müdürlüğe Vermesi Gereken Belgeler

0
2268

2012-2013 eğitim öğretim yılı 2. dönemi sona ermekte. Öğretmenlerin idare teslim etmesi gereken belgelerin örnekleri, taslak haliyle bu konuda yer almaktadır. Bütün değerlendirme ve yazılar, 1. ve 2. yazılılarla birlikte paketlenmeli, üzerine gerekli açıklamalar yazılmalıdır.

İdareye teslim edilmesi gereken belgeler şunlardır:

1-Ders kesim raporu

2-Not fişleri (Çıktısı eokuldan alınacak)

3- Sınav kağıtları (1. ve 2. dönem=

4-Performans görevi değerlendirme çizelgeleri

5-Ders ve Etkinliklere Katılım değerlendirme çizelgeleri

6-Öğrenci Gözlem formları

7-Ürün, Ürün dosyası, gözlem formları (Teknoloji Tasarım öğretmenleri için)

8-Proje ödevi değerlendirme çizelgeleri.

9-Sosyal Kulüplerin yıl sonu raporları

10-Rehberlik yıl sonu raporları

11- Her dönem ortak yapılacak sınavların yapılış usul ve esasları, soru şekilleri, konu ağırlıkları ve sınav tarihleri dönem başlarında belirlenir. Ortak sınav sonuçları, zümre öğretmenler kurulunda değerlendirilir ve rapor hâlinde okul yönetimine sunulur. (Madde 95 g bendi)

12-OGYE raporu. (İ.Ö.Kurumları yönetmeliğinin 99. maddesine göre; Zümre öğretmenleri; öğretim yılını değerlendiren rapor düzenleyip OGYE Ekibine teslim ederler. Bu zümre raporları OGYE tarafından incelenip okul raporu haline getirilir.

13-Tatil adresi Okul idaresine bildirilir

14-Sınıf Defteri ve Sınıf Kitaplığı Listesi

15- Okul idaresince sene başında tutanak karşılığında verilen bilgisayarlar,tepegözler v.b demirbaşlarda okul idaresine tutanakla teslim edilir.

İÖO Yönetmelik Madde-40: Proje ve performans görevleri, öğretmence değerlendirildikten sonra öğrenciye iade edilir ve öğrenci tarafından ders yılı sonuna kadar saklanır.

Yıl Sonu Raporları (Toplu)

Tatil Dilekçesi

Zümre, Öğretmenler Kurulu Toplantısı

Kulüp Yıl Sonu Faaliyet Raporu

Ders Kesim Raporu

Rehberlik Yıl Sonu Raporu

 

Bir yorum bırakın