2012 Ek Yerleştirme Üniversite Kayıtları İçin Gerekli Belgeler

0
1450

Ek Yerleştirmeleri kazanıp bir üniversiteye yerleştirilen öğrencilerin kayıtları 8-9-10 Ekim 2012 tarihlerinde yapılacaktır. Üniversiteye kayıt için gerekli belgeler aşağıda yer almaktadır. Kayıt için üniversiteye gitmeden önce üniversitenizin “Ek yerleştirme kayıt duyurusuna”  internet sayfasından ulaşabilirsiniz.

[ad]

Üniversitelere Kayıt İçin Gerekli Belgeler

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan (lise) aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödendiğine dair belge/dekont (Kimler harç yatıracak ?)
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

  • Not: Nüfus Cüzdanınızı ve 2 Fotokopisini yanınızda bulundurunuz.
  • Not 2: Kayıt masasında üniversite ile ilgili her bilgiyi alabileceksiniz.
  • Bazı üniversiteler ön kayıt yaptırmanızı ister, üniversitenizin internet sayfasını takip etmelisiniz.

 

Bir yorum bırakın