2012 Üniversitelere Kayıt İçin Gerekli Belgeler

0
1415

2012 yılı üniversitelere kayıt yaptırmak için gerekli belgeler aşağıda listelenmiştir. ÖSYS (LYS ve YGS) sonuçlarına göre bir üniversite programına kayıt yaptırma hakkını kazanan öğrenciler 3 – 7 Eylül 2012 tarihlerinde kayıt yaptırabilirler. Her programın kayıt saati ve günü farklıdır bu nedenle kazandığınız üniversitenin web sitesini takip ediniz.

[ad]

Üniversitelere Kayıt İçin Gerekli Belgeler

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan (lise) aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödendiğine dair belge/dekont
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

 • Not: Nüfus Cüzdanınızı ve 2 Fotokopisini yanınızda bulundurunuz.
 • Not 1: Üniversite kayıtları sırasında üniversitelerin yurt kayıtları da yapılabilir buna göre hazırlıklı gidiniz.
 • Not 2: Kayıt masasında üniversite ile ilgili her bilgiyi alabileceksiniz.

>>> 2012 ÖSYS  Kılavuzu Üniversite Puanları ve Kontenjanları <<<

>>> 2012 Üniversite Kayıt Tarihleri <<<

Üniversite Kayıtlarıyla İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR:

 • Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir.  Posta ile kayıt yapılmaz.
 • Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı teslim edilmeden kayıt yapılmaz.
 • Kayıt için istenen diğer belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
 • Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
 • Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday, herhangi bir hak iddia edemez.
 • Yönetmeliğimiz ücretini yatırmayan öğrencinin kaydının yapılamayacağını belirtir.
 • Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.

 • ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.
 • Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.
 • Anadolu Üniversitesi merkezi açık öğretim programlarını kazanan adayların, kayıt işlemleri ve kayıt tarihi için Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
 • Kazanan adayları gösteren fotoğraflı sınav sonuçları adayların yerleştirildikleri yüksek öğretim programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafından elektronik ortamda gönderilecektir.

Bir yorum bırakın