2013-2014 AÖF Kayıt Ücretleri ve Yatırılacağı Bankalar

1
2137

2013-2014 akademik yılı için AÖF kayıt ve kayıt yenileme ücretleri belirlenmiştir. Aşağıda açıköğretim kapsamındaki tüm bölümlerin öğretim gideri ücretleri yer almaktadır. Katkı payı alınmamaktadır ancak öğretim gideri ödemesi alınmaya devam etmektedir. Yani kayıt için bu ücretleri yatırmalısınız. Ücretleri bölüm ve tc kimlik numaranızla herhangi bir vakıfbank şubesinden yatırabilirsiniz.

2013-2014 AÖF Kayıt Ücretleri

aöf kayıt ücretleri

 
2. Dönem Öğretim Gideri Ödemeleri
Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine yeni kayıt yaptıracak öğrenciler yukarıda adı geçen Bakanlar Kurulu Kararının 3. maddesi gereğince kitap, sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen “Dönem Öğretim Gide-ri”ni ödeyeceklerdir.
Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerine kayıt yaptıracak öğrencilerin Dönem Öğretim Gideri ödeme bilgileri 17. sayfadaki Tablo’da açıklan-mıştır.
“Dönem Öğretim Gideri” ödemesi İnternet baş-vurusu tamamlanıp kayıt için gerekli diğer bel-geler hazırlandıktan sonra yapılmalıdır.

Adaylar bankaya ödeme yaparken kayıt tü-rü–bölüm/program belirterek ödemesini ger-çekleştirmelidir (Örneğin, ÖSYS-Adalet; ÖSYS- Sosyoloji gibi). Bankaya yapılan ödeme sonunda alınan dekont üzerindeki kimlik bilgile-ri, ödeme miktarı ve kayıt türü-bölüm/program bilgileri mutlaka kontrol edilmelidir. Kayıt yaptırı-lacak kayıt türü-bölüm/program dışında, başka bir kayıt türü-bölüm/programa para yatırılması hâlinde kaydın yapılması mümkün olmayacaktır.
Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinden her ne sebeple olursa olsun kaydı silinenler ile programlardan mezun olanlar tekrar bu fakültelere yeni kayıt yaptırabilmek için, varsa kaydının silindiği veya mezun olduğu programa ait eski borçlarını ödemek zorundadırlar. Bu borçlarını ödeme-den yeni kayıtları yapılmaz.
3. Ödeme Yöntemleri
Ödeme yöntemleri aşağıda açıklanmıştır. Açık-lanan dört yöntem dışında ödemelerin posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılması kabul edilmemektedir.
3.1. Vakıfbank Şubelerine Ödeme
Vakıfbank’ın herhangi bir şubesine T.C. kimlik numaranız ile kayıt yaptıracağınız kayıt türü-bölüm/program belirterek ödemenizi gerçekleştiri-niz.
3.2. Vakıfbank İnternet Bankacılığından Ödeme
Vakıfbank’ta İnternet bankacılığı kullanıyorsa-nız, Vakıfbank’ın İnternet sitesindeki (http://www.vakifbank.com.tr) “İnternet Bankacı-lığı” menüsünden internet şifrenizle giriş yapa-rak “Ödemeler”, “Eğitim ve Sınav Ödemeleri”, “Üniversite Harç İşlemleri” sırasıyla tıklayınız. Ardından üniversite seçeneğinden “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi/Uzaktan Eği-tim Ödemeleri”ni seçiniz. Öğrenci numarası olarak T.C. kimlik numaranızı doğru şekilde giriniz. “Devam” tuşunu tıklayınız. Bir sonraki sayfada kayıt türü-bölüm/programa göre yap-manız gereken ödeme tutarları görülecek ve onaylamanız istenecektir. Onaylamanızdan sonra ekranda görülecek dekontun dökümünü yazıcıdan alarak öğreniminiz süresince saklayı-nız.

3.3. Vakıfbank ATM’lerinden Ödeme
3.3.1. Kartsız Ödeme
Parabankomat ATM’lerde, Giriş tuşuna basarak ulaşacağınız “Ödemeler” seçeneğinde yer alan “Üniversite” işlemini seçtikten sonra ATM ekra-nında görünen Anadolu Üniversitesi AÖF kodu-nu ve ardından T.C. kimlik numaranızı girerek, borçlarınızın listelendiği ekranda kayıt yaptıra-cağınız programa ait tahsilâtı seçip işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.
3.3.2. Kartla Ödeme
Vakıfbank Bankomat 7/24 kartınızla giriş yaptık-tan sonra “Ödemeler” seçeneğinde yer alan “Üniversite” işlemini seçtikten sonra ATM ekra-nında görünen Anadolu Üniversitesi AÖF kodu-nu ve T.C. kimlik numaranızı girerek, borçlarını-zın listelendiği ekranda kayıt yaptıracağınız programa ait tahsilâtı seçip işleminizi gerçekleş-tirebilirsiniz. Dilerseniz bilgilerini girerek başka-sına ait ödeme de yapabilirsiniz.
İşleminizin sonuçlandığından emin olduktan sonra ATM’den aldığınız makbuzu ödeme yap-tığınızı belgelemek için saklayınız.
3.4. Telefon Bankacılığı ile Ödeme
Vakıfbank İnternet müşterisi olanlar “444 0 724 Vakıfbank telefon bankacılığı”nı arayarak sırası ile “Bankacılık Hizmetleri”ni, “12 haneli Vakıf-bank müşteri numarası”nı, “8 haneli İnternet şifresi”ni tuşlayıp, “Müşteri temsilcisine bağlana-rak” ödemelerini yapabilirler.
3.5. Ödemelerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-riyeti’ndeki Bankaya Yapan Öğrencilerin Yapması Gereken İşlemler
Ödemelerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-ti’ndeki bankaya yapan öğrenciler, kayıt yaptı-rırken banka dekontunu AÖF Lefkoşa Bürosuna teslim etmek zorundadırlar.

DİKKAT!
Bankaya ödemenizi yaparken T.C. kimlik numaranızı ve hangi kayıt türü-bölüm / prog-rama kayıt yaptıracağınızı banka görevlisine bildiriniz.

1 YORUM

  1. Merhaba, iyi günler.
    Bir soru soracağım. Ktü’de okuyorum, aynı zamanda And.Üniversitesi(açıköğretim) Radyo ve Tv Programcılığı kazandım. Kaydımı ne zaman yaptırmam gerekiyor acaba, şimdi mi yoksa 30 eylülde başlayacak olan “ikinci üniversite” kayıtları sırasında mı?

Bir yorum bırakın