2013-2014 Üniversite Kayıtları İçin Gerekli Belgeler

5
4360

2013-2014 akademik yılı için üniversite kayıt tarihleri ve kayıt için gerekli belgeler aşağıda yer almaktadır. Kayıtlar şahsen kabul edilmekte ancak bazı üniversiteler internetten ön kayıt yapılmasını zorunlu tutmaktadırlar. Bu nedenle kayıttan önce kazandığınız üniversitenin sitesine bakmanız iyi olacaktır.

Bölümlere göre kayıt yerleri ve saatleri de üniversite sitelerinde yer alacaktır.

2013-2014 ders yılında, ÖSYS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri bütün
üniversitelerde 2-6 Eylül 2013 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda
belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde
kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

ÜNİVERSİTEYE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER


a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet
belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM
programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı
yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından
http://kamu.turkiye.gov.tr İnternet adresinde görülebilecektir.
Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite
rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekmektedir.
Anadolu Üniversitesi merkezi açık öğretim programlarını kazanan adayların, kayıt işlemleri ve kayıt tarihi için
Anadolu Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir.
Kazanan adayları gösteren fotoğraflı sınav sonuçları adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programlarının
bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafından elektronik ortamda gönderilecektir.

universite

KAYITLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR
a) Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.
b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle
üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir.
c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.
d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
e) Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.
f) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya
yetkilidir.
2013-ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına yerleşmeleri durumunda bu adayların kayıtları
yapılacaktır. Ancak, bu durumdaki adayların askerlikleri tecil edilmiş ise askerlik tecil sürelerinin bitimine kadar kayıt
hakkı kazandıkları programda eğitime devam edebilecek, tecil sürelerinin sona ermesi halinde askerlik erteleme
haklarını kaybettiklerinden bu durumdaki adayların kayıtları dondurularak, askerlik hizmetlerini yaptıktan sonra
eğitime devam edebileceklerdir.

5 YORUMLAR

  1. 1. Öğretim olduğum halde üniversite benden dekont istiyor. Bana bakanlar kurulundan yazılı açıklama beklediklerini ardından açıklayacaklarını söylediler. Katkı payı adı altında ücret istenebilirmiş ancak bu hafta son. Ne zaman böyle bir açıklama yapılır? ( süleyman demirel üniversitesi tıp fakültesini kazandım)

Bir yorum bırakın