2013 ALES Başvuru Kılavuzu ve Formu

0
2090

2013 ALES başvuru kılavuzu ve başvuru formu aşağıda yer almaktadır. Form başvuru merkezinde size kolaylık sağlaması amacıyla doldurulmalıdır, formda yer alan bilgiler size sorulacak ve o şekilde sisteme giriş yapılacaktır. Başvuru kılavuzunda ise şu bilgiler yer almaktadır: 

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR …………………………………………………………..

2. B A Ş V U R U ……………………………………………………………………………………………………………………… 4

2.1 BAŞVURU İŞLEMİ ……………………………………………………………………………………………………………………. 4

2.2 BAŞVURU İŞLEMİNİN TAMAMLANMASI …………………………………………………………………………… 8

2.3 İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ BİLGİSİ …………………………………………………………………………. 10

3. S I N A V ………………………………………………………………………………………………………. 10

3.1 SINAVIN KAPSAMI ………………………………………………………………………………………….. 11

3.2 ADAYLARIN, SINAVA GİRERKEN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN

BELGELER …………………………………………………………………………………………………….. 11

3.3 SINAVA GİRERKEN ADAYIN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR ……………………………………………………………………………………………………….. 12

3.4 SINAVIN UYGULANMASI …………………………………………………………………………………………… 12

3.5 SINAVIN SONUNDA ADAYLAR NELERİ TESLİM EDECEKLERDİR? …………………….. 13

3.6 SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR ………………………………………………….. 13

3.7 DEĞERLENDİRME ………………………………………………………………………………………………………. 15

3.8 SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ …………………………………………………………………… 15

 

TABLO-1. MEZUN OLACAĞI/OLDUĞU ÜNİVERSİTE ………………………………………… 16

TABLO-2. MEZUN OLACAĞI/OLDUĞU LİSANS PROGRAMI ………………….. 20

GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM’YE GÖNDERİLECEK DİLEKÇELER İLE İLGİLİ

AÇIKLAMALAR

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

>>> ALES 2013 Başvuru Formu <<<

>>> ALES 2013 Başvuru Kılavuzu <<<

aöf kayıt

Bir yorum bırakın