2015 ALES Puanı Nerelerde Kullanılabilir ?

0
5450

2015 ALES puanınızı kullanabileceğiniz alanlar şunlardır:

Üniversitelere:

  • öğretim görevlisi,
  • okutman,
  • araştırma görevlisi,
  • uzman,
  • çevirici ve
  • eğitim öğretim planlamacısı alımları için kullanılır. (en az 70 puan)
  • Lisansüstü (Yüksek Lisans) eğitime girişte kullanılır (en az 55 puan)
  • Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde
  • Dikkat: Tezsiz yükseklisans için bazı üniversiteler ALES puanı istemeyebilirler. Üniversitenize danışın.

Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencilerinden, ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz, ALES sonuçları değerlendirmeye tabi tutulmaz.

2012 ales

Sınava Kimler Başvurabilir ?

Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar. Başarılı olan adaylar, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezî Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te belirtilen genel ve özel şartları taşımaları hâlinde giriş sınavlarına başvurabilirler.

Bütün yükseköğretim kurumları, lisansüstü programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınavın sonuçlarını kullanacaklardır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70) puan almaları gerekmektedir. Yükseköğretim kurumları, lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde sınav puanının, % 50’den az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağını adaylara duyuracaklardır.

Yükseköğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabileceklerdir.

 

Bir yorum bırakın