2013 ALS: Askeri Lise Sınavına Başvuru Koşulları

4
2776

Askeri liselerde okumak isteyenler için 2013 ALS başvuru şartları şunlardır:

Not: Başvuru şartları ÖSYM’nin 2013 ALS kılavuzundan alınmıştır.

a) Erkek ve Türk vatandaşı olmak,
b) Evli, dul, nişanlı olmamak, bir kadınla nikâhsız, birlikte yaşamamak,
c) Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliği’nin 13. maddesinde belirtilen giriş koşullarını taşımak,
ç) Herhangi bir nedenle askerî okullardan çıkmamış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,
d) Yapılacak özel güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
e) Okul idaresine karşı öğrencinin sorumluluğunu üstüne alacak bir veli göstermek (Veli, baba, anne veya mahkemece tayin edilmiş bir şahıs olabilir.),
f) T.S.K. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin Askerî Okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin aşağıda yazılan sağlık niteliklerine uygun olmak, vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düz taban olmamak), duymasında en ufak bir kusur bulunmamak, her ne derece olursa olsun gözlük-lens kullanmamak, gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak,
yapılacak diğer muayenelerden sağlık raporu almak,
g) En fazla 16 yaşında (1997 doğumlu) olmak,
ğ) En az 13 yaşında (2000 doğumlu) olmak,
h) Türkçeyi kusursuz konuşmak (dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak),
ı) Yapılacak ön sağlık muayenesinde, yaş, boy (ayakkabısız) ve kilo aşağıda belirtilen alt ve üst sınırlar içinde, boy-kilo oranı ise TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne uygun sınırlar içinde bulunmak,

Yaş En az boy/kilo En fazla boy/kilo
13 140,5 cm/ 30 kg 171,5 cm/ 67,45 kg
14 146,5 cm/ 34,2 kg 178,5 cm/ 72,8 kg
15 152,5 cm/ 39,5 kg 182,5 cm/ 77,6 kg
16 158 cm/ 44,9 kg 185 cm/ 80,8 kg

i) Hâlen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okullarının, 8. sınıfında okuyor olmak ve 2013 yılı Haziran döneminde doğrudan mezun olmak (Lise sınıflarında (hazırlık dâhil) öğrenim görenlerin başvurusu geçersizdir.),
askerlik tecilj) Yurt dışındaki okul mezunları için (Bu durumdaki adayların da 2013 yılı Haziran döneminde doğrudan mezun olmaları gerekmektedir.) bu okulların bir mesleğe yönelik olmadığını ve ilköğretim okullarıyla denkliğini belirten, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış belgeye sahip olmak (Bu belge yazılı sınav sonucunda ilgili Kuvvet Komutanlıkları tarafından belirlenecek baraj puanı aşıldığı takdirde 2. aşamaya gelirken getirilecektir.),
k) Okul bitirme derecesi (son beş yılın ortalaması) Askerî liseler için en az 75,00, Bando Astsubay
Hazırlama Okulu için en az 65,00 olmak.

ÖSYM tarafından yapılacak Yazılı Sınav sırasında henüz mezuniyet sonuçları belli olmamış
olacağından “i” ,”j” ve “k” maddelerinin kontrolü yapılmayacaktır. Ancak, Yazılı Sınavı kazanarak
diğer seçim aşamalarına çağrılan adaylardan istenecek belgelerle birlikte, bu maddelerde belirtilen
koşulları sağlayıp sağlamadıkları diploma veya bitirme derecesini de gösteren onaylı mezuniyet
belgesinden kontrol edilecektir. Bu koşulları sağlayamadığı belirlenen adaylar, seçim aşamalarına
alınmayacak ve tüm haklarını kaybedeceklerdir.

4 YORUMLAR

Bir yorum bırakın