2013 DGS Başvuru Kılavuzu ve Formu

0
1701

2013 DGS başvuruları 27 Mayıs 2013 itibariyle başlamıştır. Başvurulara ilişkin bilgiler başvuru kılavuzunda yer almaktadır. Başvuru formu ise başvuru merkezine gitmeden önce kolaylık sağlaması açısından doldurulmalıdır. 2 belge de aşağıda yer almakta:

İÇİNDEKİLER

1. GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR ………………………………………………………………………………………. 1
2. BAŞVURU …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
2.1. Başvuru Koşulları ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4
2.2. Başvuru İşlemi …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4
2.3. Aday Başvuru Formunun Doldurulması ………………………………………………………………………………………………………… 5
2.4. Başvuru İşleminin Tamamlanması ………………………………………………………………………………………………………………… 9
2.5. İnternet Erişim Şifresi İle İlgili Bilgi …………………………………………………………………………………………………………. 10
3. SINAV ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
3.1. Sınavın Kapsamı ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
3.2. Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Gereken Belgeler …………………………………………………………………. 11
3.3. Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Yasak Olan Araç Gereç ve Eşyalar …………………………………………. 12
3.4. Sınavın Uygulanması ………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
3.5. Sınavda Uyulması Gereken Kurallar ……………………………………………………………………………………………………………. 13
4. DEĞERLENDİRME ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14
4.1. Sayısal ve Sözel Standart Puanların Hesaplanması ………………………………………………………………………………………… 14
4.2. Ön Lisans Başarı Puanı …………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
4.3. DGS Puanının Hesaplanması ……………………………………………………………………………………………………………………… 15
5. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ ………………………………………………………………………………………………………… 15
6. TERCİHLERİN ALINMASI ………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
7. YERLEŞTİRME ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16
8. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ …………………………………………………… 16
9. EK YERLEŞTİRME …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17
AKADEMİK NOT ORTALAMALARININ TOPLANMASI İLE İLGİLİ BİLGİ ………………………………………………….. 17
TABLO-A. DGS PUANLARINI BELİRLEYEN STANDART PUANLAR VE KATSAYILAR ………………………………. 17
TABLO-1 İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR ……………………………………………………………………………………………………………. 18
TABLO-1. MERKEZÎ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM
LİSANS PROGRAMLARI ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
TABLO-1’DE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KOŞUL VE AÇIKLAMALARI . 100
TABLO-2. ÖN LİSANS DİPLOMASI ALINACAK OLAN/ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI
PROGRAMLARI ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 106
TABLO-2’DE YER ALAN YÜKSEKÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR … 338
TABLO-3. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK
LİSANS PROGRAMLARI ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 341
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI İLE İLGİLİ DUYURU
MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIK ÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS
ÖĞRENİMİNE HAZIRLIK PROGRAMINA KATILMADAN ÜÇÜNCÜ SINIFA KAYIT YAPTIRABİLECEKLERİ
AÇIK ÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI VE MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIK ÖĞRETİM ÖN LİSANS
PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE HAZIRLIK PROGRAMINA KAYIT
YAPTIRABİLECEKLERİ AÇIK ÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI İLE İLGİLİ DUYURU
2012-2013 ÖĞRETİM YILINDA ÖRGÜN ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖDEDİKLERİ KATKI PAYLARI VE
İKİNCİ ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖDEDİKLERİ ÖĞRENİM ÜCRETLERİ
GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ
ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM’YE GÖNDERİLECEK DİLEKÇELER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

>>> 2013 DGS Başvuru Kılavuzu <<<

dikey geçiş

>>> 2013 DGS Aday Başvuru Formu <<<

Bir yorum bırakın