2013 DGS Tercihleri Nasıl Yapılacak ?

0
1374

2013 DGS tercihleri başlamıştır. Tercihler 14-21 Ağustos 2013 tarihleri arasında alınacaktır. İlk defa tercih yapacak olan öğrenciler için belirtelim tercihler internetten yapılacaktır.

  • Tercih yapmak için öncelikle ais.osym.gov.tr adresine girmelisiniz,
  • ardından tercih yapmak istediğiniz aktif sınav kısmından 2013-DGS’yi bulmalısınız.
  • Sol menüye yer alan “Tercih Bildir”e tıklayarak tercihlerinizi gönderebilirsiniz.
  • Tercih yapmadan önce koşul ve açıklamalara uyup uymadığınızı kontrol edin.

TERCİHLERİN ALINMASI (Tablo bilgilendirmeleri ve uyarılar)


Tercih işlemleri 14-21 Ağustos 2013 tarihleri arasında olacaktır. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak İnternet aracılığıyla
elektronik ortamda yapacaklardır. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince
ÖSYM’nin İnternet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.
Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-3’te
verilmiştir. Adayların, tercihlerini sadece bu tabloda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo-1’deki lisans
programlarından yapmaları gerekmektedir. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-3’ün dikkatlice
incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki
lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersizdir.
Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve
varsa koşullarını göstermektedir.
dikey geçişAdaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini
sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları
kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir.
Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler
yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur.
Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir
aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih
yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. Tercih işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan tercih listesi
alınmalı ve saklanmalıdır.
Tercih bildirim işlemi gerçekleştirildikten sonra “Tercih Süresi” içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden
tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerde değişiklik /iptal talep eden dilekçeler Merkezimizce işleme alınmayacaktır.
Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavı (TCS) sonuçlarına göre meslek yüksekokullarına yerleşen
adaylar tercih yapmayacaklardır.

Tablolar için buraya tıklayınız.

Bir yorum bırakın