2013 JANA Başvuru Formu

0
2130

2013 JANA (Jandarma Astsubay) sınavı başvuru formu aşağıda yer almaktadır. Uyarılar:

Başvurularını, başvuru merkezinde yapacak olan tüm adaylar;
Nüfus cüzdanı veya pasaportlarını (Nüfus cüzdanında fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.),
Doldurulmuş Aday Başvuru Formunu başvuru sırasında yanlarında bulunduracaklardır.

Başvuru Merkezine adayın kendisinin gitmesi zorunludur. Adayların fotoğrafları başvuru merkezi görevlisi tarafından çekilerek İnternet’le ÖSYM kayıtlarına aktarılacaktır. Aday Başvuru Formu adayda kalacaktır.

2013 JANA Başvuru Formu

Aday Başvuru Formundaki bilgi  alanlarının doldurulmasına ilişkin açıklamalar aşağıda sırasıyla verilmiştir. Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra yazma işlemine geçilmelidir. Yapılacak yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. Formun doldurulması, başvuru işleminin kolay ve yanlışsız yapılmasına yardımcı olacağından bu forma yazılan yazının okunaklı olması gerekir. Form dolma kalem veya tükenmez kalemle doldurulacaktır.

Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarına, adayın nüfus cüzdanında yer alan bilgiler değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan, büyük harflerle yazılacaktır. ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; sms, eposta vb. yollarla bilgilendirme yapılabildiğinden adaylar tarafından ÖSYM’nin Aday İşlemleri

Sistemindeki iletişim bilgilerinin güncel tutulması zorunludur.

1. T.C.  KİMLİK NUMARASI

2. ADI

3. SOYADI

4. BABA ADI

5. ANNE ADI

6. DOĞUM TARİHİ

7. CİNSİYETİ

8. DOĞUM YERİ

9. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE

10. UYRUĞU

11. ÖĞRENİM DURUMU

Bu alanda öğrenim durumuna uygun seçenek koduyla birlikte yazılacaktır. Öğrenim durumları

birden fazla seçeneğe uyan adaylar, son durumlarını gösteren seçeneği yazacaklardır.  Kayıt

kabul tarihine kadar mezun olamayan adayların okula kayıt ve kabulleri yapılmayacaktır.

1. Ön lisans son sınıf öğrencisiyim

2. Ön lisans mezunuyum

3. Lisans son sınıf öğrencisiyim

4. Lisans mezunuyum

12. ÖZEL DURUMU

Özel durumuna uygun seçenek, koduyla birlikte yazılacaktır. Özel durumu bulunmayan adaylar bu

alanı boş bırakacaklardır.

1. Şehit Çocuğuyum

Milli Savunma Bakanlığı Şehitlik Yönergesi kapsamında şehit sayılan kişiler ile diğer kamu kurum

ve kuruluşlarında görevliyken şehit olan  anne veya babanın çocukları bu seçeneği

işaretleyeceklerdir.

2. Malul Gazi Çocuğuyum

Türk Silahlı Kuvvetlerinde  Subay, Astsubay, Uzman Jandarma, Uzman Erbaş, Erbaş ve Er

olarak görev yaptığı sırada, Emekli Sandığı kanunu hükümlerine  göre haklarında vazife malûlü

kararı verilerek Malûl Gazi sayılan anne veya babanın çocukları bu seçeneği işaretleyeceklerdir.

DİKKAT! Malûl Gazi: TSK mensuplarından; Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarını korumak ve

güvenliğini sağlamak görevi ile harpte veya devletin bekasını hedef alan terör örgütlerine karşı

yurt içi ve yurt dışı mücadelede her çeşit düşman veya terörist silahlarının sebep ve tesiriyle

yaralanarak tedavileri sonucunda sakatlığı rapor ile kesinleşenleri ifade eder. (2847 sayılı kanun)7

3. Muharip Gazi Çocuğuyum

Kıbrıs Barış Harekâtı ile Kore Savaşına katılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu Subay, Astsubay,

Uzman Jandarma, Uzman Erbaş, Erbaş ve Er çocukları bu seçeneği işaretleyeceklerdir.

Özel durumlu adaylar, İkinci Aşama Seçme Sınavları sırasında bu durumlarını

belgeleyeceklerdir.

13.  MEZUN OLDUĞU LİSE/DENGİ OKUL TÜRÜ

Yükseköğrenim öncesi mezun olunan lise/dengi okulun Tablo-6’daki türü ve kodu bu alana

yazılacaktır.

14. MEZUN OLDUĞU/OLACAĞI ÜNİVERSİTE

Mezun olunan veya olunacak yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversitenin adı ve

Tablo-2’deki kodu bu alana yazılacaktır.

15. MEZUN OLDUĞU/OLACAĞI FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL

Mezun olunan veya olunacak ön lisans/lisans programının bağlı olduğu fakülte/yüksekokulun

Tablo 3’teki adı ve kodu bu alana yazılacaktır.

16. MEZUN OLDUĞU/OLACAĞI ÖNLİSANS/LİSANS PROGRAMLARI

Başvuru yapacak adayların mezun oldukları/olacakları ön lisans ve lisans programlarının adı ve

bu programların kodu Tablo-4 ve Tablo-5’te yer almaktadır. Mezun olunan veya olunacak ön

lisans programının  Tablo-4’teki veya lisans programının Tablo-5’teki  adı ve programın kodu bu

alana yazılacaktır.

17. SINAV MERKEZİ TERCİHİ

Bu alanda sınava girilmek istenen merkezin adı ve kodu yazılacaktır. Adayların atandıkları sınav

merkezleri değiştirilmez. Başvurusunu yapan aday, başvuru süresince ve başvuruların bitimini

izleyen beş gün içinde ÖSYM’nin  https://ais.osym.gov.tr  İnternet  adresinden sınav merkezi

değişikliği yapabilecektir.

010 Adana

030 Afyonkarahisar

061 Ankara-Altındağ-Mamak

062 Ankara-Çankaya

063 Ankara-Kuzey  (Keçiören / Yenimahalle / Etimesgut / Sincan)

160  Bursa

230  Elazığ

250  Erzurum

270 Gaziantep

341   İstanbul -1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir/Adalar)

343   İstanbul -3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)

351 İzmir-Güney  (Konak / Balçova / Buca / Gaziemir)

352 İzmir-Kuzey  (Karşıyaka / Bornova / Çiğli)

380  Kayseri

420 Konya

440 Malatya

550 Samsun

580  Sivas

610 Trabzon

650 Van

18. SINIF/BRANŞ TERCİHİ

Adayların mezun oldukları/olacakları önlisans/lisans programına göre tercih edebilecekleri

sınıflar/branşlar Tablo-4 ve Tablo-5’te belirtilmiştir. Adaylar en çok 5 tercih yapabileceklerdir. 8

Adayların bu tabloları dikkatle incelemeleri gerekmektedir. Sınıf/branş tercihi mezun olduğu

programa uygun olmayan adayların tercihleri sistem tarafından geçersiz sayılır. İkinci aşama

sınavlarında Jandarma Okullar Komutanlığı tarafından yapılacak  diploma/mezuniyet belgesi

kontrolünde, mezun olunan/olunacak program adını ve kodunu doğru beyan etmediği için

sınıf/branş tercihleri engellenemeyen adaylar bu sınavlara katılamaz, katılmış olsalar bile sınavları

geçersiz sayılır.

Başvurusunu yapan aday, başvuru süresince ve başvuruların bitimini izleyen beş gün içinde

ÖSYM’nin  https://ais.osym.gov.tr  İnternet  adresinden “Sınıf/Branş Tercihi” değişikliği

yapabilecektir.

19. DİĞER SINIF/BRANŞLARA YERLEŞME İSTEĞİ

20. YAZIŞMA ADRESİ

İL KODU alanına, adresi yurt içi olan adaylar il trafik kodunu, adresi KKTC olanlar 90,

adresi yurt dışı olanlar 91 yazacaklardır.

21. TELEFON NO

(19. ve 20. bu bilgi alanlarına size ulaşılabilecek en güvenilir bilgilerinizi yazınız. Merkezimizin

sizinle yapacağı bütün iletişim işlemlerinde bu bilgilerin kullanılacağını unutmayınız.)

22. E-POSTA ADRESİ

23. İNTERNET ERİŞİM SİFRESİ İSTEĞİ

Bu alanı işaretleyen adaylara Aday İşlemleri Sistemi’ne giriş için geçici şifre üretilecektir. Bu işlem

için adaydan herhangi bir ücret alınmayacaktır ve en kısa sürede ÖSYM’nin İnternet adresinden

değiştirilmesi gerekmektedir.

24. ADAYIN İMZASI

Bir yorum bırakın