2013 LYS 4 Sosyal Bilimler: Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Konuları

1
3385

2013 LYS 4 Sosyal bilimler sınavında soru sayıları şu şekilde olacaktır: Tarih 44, Coğrafya: 14, Felsefe: 24, Din 8

LYS-4: Lisans Yerleştirme Sınavı-4 (Sosyal Bilimler) Tarihi, Saati ve Süresi : 15 Haziran 2013 (Cumartesi), 10.00, 135 dakika

TS puan türünde bir lisans programına yerleşmek istiyorsanız YGS+LYS-3(Ed-Coğ)+LYS-4 (Sos Bil) sınavlarına girmelisiniz.

LYS başvuru için tıklayınız.

2013 LYS 4 Tarih Konuları:

LYS-4 Tarih Konuları

Genel Türk Tarihi
1- İlk Türk Devletleri
2- Türk İslam Devletleri
3- Türkiye (Anadolu Tarihi)
Osmanlı Tarihi
4- Beylikten Devlete (1300 – 1453
5- Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 – 1600)
6- Arayış Yılları (XVII. yüzyıl
7- Diplomasi ve Değişim (XVIII. yüzyıl)
8- En Uzun Yüzyıl (1800 – 1922)
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
9- XX. Yüzyıl Başlarında Dünya
10- II. Dünya Savaşı
11- Soğuk Savaş Dönemi
12- Yumuşama Dönemi ve Sonrası
13- Küreselleşen Dünya

lys tarih

2013 LYS 4 Coğrafya Konuları:

LYS-4 Coğrafya-2 Konuları

1- Doğal Sistemler
2- Beşeri Sistemler
3- Mekansal Bir Sentez: Türkiye
4- Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
5- Çevre ve Toplum
6- Ayrıca YGS ve LYS-3 Coğrafya Konuları

felsefe

2013 LYS 4 Felsefe Konuları:

LYS-4 Psikoloji Konuları

1- Psikolojinin Alanı
2- Organizma ve Çevre
3- Öğrenme
4- Bellek, Düşünme ve Bilinç
5- Ruh Sağlığı
6- Zeka ve Kişilik
7- Sosyal Davranış

LYS-4 Mantık Konuları

1- Mantığın Alanı
2- Klasik Mantık 1 Kavram, Terim, Beş Tümel, Tanım
3- Klasik Mantık 2 Önermeler ve Önermeler Arasındaki İlişkiler
4- Klasik Mantık 3 Çıkarım ve Kıyas
5- Sembolik Mantık Önermeler Mantığı
6- Denetlemeler
7- Niceleme Yüklemeler Mantığı

LYS-4 Sosyoloji Konuları

1- Sosyolojiye Giriş
2- Toplumsal Yapı
3- Toplumsal Kavramlar 1 Aile ve Ekonomi
4- Toplumsal Kavramlar 2 Siyaset ve Din
5- Kültür
6- Toplumsal Değişme

1 YORUM

Bir yorum bırakın