2013 MEB Ek Ders Ücretleri

0
1285

T.C

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

2013 YILINDA HİZMETİÇİ FAALİYETLRİ MALİYET TABLOSU

 

(6245 sayılı Harcırah Kanunu-2562 sayılı Kanunun  değişik 1.maddesi)

TANIMLAR:

Bu Kanunda geçen;

•  a) Harcırah : Bu Kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, bir kaçını veya tamamını;

•  g) Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;

•  h) Başka yer: Yukarıdaki (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri;

İfade eder.

Madde 37 – (Değişik: 11/12/1981 2562/15 md.) Meslekî bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici görev gündeliği verilir.

ogretmen

31 Aralık 2012 tarih ve 28514 (1.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 31.12.2011 tarih ve 6245 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu H cetvelinde belirtilen gündelikler:

GÜNDELİKLER:

Ek Göstergesi 5800 dahil 8000 hariç olan kadrolarda bulunanlar            35.50 TL

Ek Göstergesi 3000 dahil 5800 hariç olan kadrolarda bulunanlar            33.00 TL

Aylık Kadro derecesi 1-4 olanlar        29.50 TL

Aylık Kadro derecesi 5-15 olanlar  28.50 TL

AÇIKLAMA : Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No:38)

27.04.2005 tarihli ve 25798 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 21.04.2005 tarihli ve 5335 sayılı  Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun?un 4. Maddesiyle 10.02.1954 tarihli ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununda bazı değişiklikler yapılmıştır.

2- 5335 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ( c) bendiyle 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33. maddesinin (c) fıkrasından sonra gelmek üzere eklenen (d) fıkrasında;

Bu kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden ( (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir. hükmü yer almaktadır.

 

2013 YILINDA ENSTİTÜLERDE DÜZENLENECEK KURS SÜRELERİNE AİT MALİYET TABLOSU    

Kurs Süresi

Yol

Toplam Gün

Gündelik Ortalaması

Gündelik Tutarı

Zaruri Masraflar (otobüs+taksit)

Konaklama Gideri

Kişi Maliyeti

1

+

2

=

3

x

33

=

99

+

200

+

28,5

=

327,50

2

+

2

=

4

x

33

=

132

+

200

+

57

=

389,00

3

+

2

=

5

x

33

=

165

+

200

+

85,5

=

450,50

4

+

2

=

6

x

33

=

198

+

200

+

114

=

512,00

5

+

2

=

7

x

33

=

231

+

200

+

142,5

=

573,50

12

+

2

=

14

x

33

=

462

+

200

+

285

=

947,00

19

+

2

=

21

x

33

=

693

+

200

+

285

=

1.178,00

26

+

2

=

28

x

33

=

924

+

200

+

285

=

1.409,00

33

+

2

=

35

x

33

=

1155

+

200

+

285

=

1.640,00

                                                                      

2013 YILINDA ENSTİTÜLER DIŞINDA DÜZENLENECEK KURS SÜRELERİNE AİT MALİYET TABLOSU (KONAKLAMA GİDERLERİ % 50 ARTIRIMLI)

Kurs Süresi

Yol

Toplam Gün

Gündelik Ortalaması

Gündelik Tutarı

Zaruri Masraflar (otobüs+taksit)

Konaklama Gideri

Kişi Maliyeti

1

+

2

=

3

x

33

=

99

+

200

+

42,75

=

341,75

2

+

2

=

4

x

33

=

132

+

200

+

85,5

=

417,5

3

+

2

=

5

x

33

=

165

+

200

+

128,25

=

493,25

4

+

2

=

6

x

33

=

198

+

200

+

171

=

569

5

+

2

=

7

x

33

=

231

+

200

+

213,75

=

644,75

12

+

2

=

14

x

33

=

462

+

200

+

427,5

=

1089,5

19

+

2

=

21

x

33

=

693

+

200

+

427,5

=

1320,5

26

+

2

=

28

x

33

=

924

+

200

+

427,5

=

1551,5

33

+

2

=

35

x

33

=

1155

+

200

+

427,5

=

1782,5

 

EK DERS

OCAK 2013

ÜNVANI

GÖSTERGEXMAAŞ KATSAYISI

TUTARI
PROFESÖR 300

0,073837

22,15

DOÇENT 250

0,073837

18,46

YARDIMCI DOÇENT 200

0,073837

14,77

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE OKUTMAN 160

0,073837

11,81

MEB ÖĞRETMEN VE DİĞER EĞİTİM GÖREVLİSİ 140

0,073837

10,34

YARIYIL VE YAZ TİTİLİ İLE , CUMT.PZ. VE HAFTA İÇİN SAAT 18,00 DEN SONRA BAŞLAYAN FAALİYETLERDE 150

0,073837

11,08

 

2013 Yılı Hizmetiçi Faaliyetleri Maliyet Tablosu (Harcırah-Ek Ders)

Bir yorum bırakın