2013 ÖMSS ve KURA ile Atananlar Ne Yapacaklar ?

0
1567

ÖMSS sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı. Tercihleri sonucunda bir yere yerleştirilen adayların, atamalar için 15 gün içinde yerleştirildiği kuruma başvurması gerekmektedir.

2013 ÖMSS ve KURA atamaları için gerekli belgeler

Adaylar yerleştirme ilanını takip eden 15 günlük süre içinde yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşuna, atanmak üzere aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuracaktır;

1) Kadronun gerektirdiği eğitim düzeyine ilişkin diploma aslı veya noter onaylı bir sureti veya geçici mezuniyet belgelerinden herhangi birisi ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya noter onaylı bir sureti,
2) Kadro için özel şart olarak istenilen belge, sertifika, bonservis ve benzerinden herhangi birisi,
3) “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen sağlık kurulu raporu,
4) Atama yapacak kurum veya kuruluşların tabi olduğu personel atama yönetmeliklerine göre adaylarda aranan diğer şartlara ilişkin belgeler.

ömssSözkonusu komisyon, adaylarca ibraz edilen belgelerin, yerleştirildikleri kadroya atanabilmek için aranan koşullara uygunluğunu inceleyecektir. Yapılan inceleme sonucunda; şartları taşıyan adayların yerleştirildikleri kadrolara atanmaları komisyonca teklif edilecektir.

Ataması teklif edilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadroya ilgili kurum tarafından doğrudan atanacaktır.

Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

ÖMSS sonuç belgesi için buraya tıklayınız.

KURA sonuç belgesi için buraya tıklayınız.

Bir yorum bırakın