2013 ÖSYS Ek Yerleştirme Tercih Formu

0
1421

2013 Ek yerleştirme tercih formu, tercih sürecin başlayınca yayınlanacaktır. Yani 25 Eylül’de ek yerleştirme formuna ulaşabileceksiniz. İnternetten başvuru yapacak olanlar forma yine aynı tarihte ais.osym.gov.tr’den ulaşabilecekler.

Aşağıda ek yerleştirme tercih formunun nasıl doldurulması gerektiğine ilişkin bilgilendirme yer almaktadır

>>> Ek yerleştirme tercih formu için tıklayınız <<<

2.1. TERCİH FORMU NASIL DOLDURULACAKTIR?
Tercih Formunda doldurmanız gereken alanlara ait açıklamalar aşağıda verilmiştir.
TERCİH SIRANIZA GÖRE GİRMEK İSTEDİĞİNİZ YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI
Tercih Formu, bütün adayların doldurmaları gereken bir formdur. Adaylar sınava girip girmediklerini ve mezun
oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar,
sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar,
bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını Tercih Formunun ilgili
alanlarına tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya
başlamadan önce, bu kılavuzdaki tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu
belirlemeleri gerekir.
2013-ÖSYS’ye başvurmuş meslek lisesi mezunları, 2013-YGS/LYS’ye girseler de girmeseler de kendi alanlarında olmak
koşuluyla Tablo 3A’da yer alan programlara sınavsız geçiş öncelikleri dikkate alınarak tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
Tablo 3A’daki programlara yerleştirme yapılırken önce kendi alanlarında sınavsız geçiş hakkına sahip olan meslek
lisesi mezunu adaylar yerleştirileceklerdir. Bu programların kontenjanları sınavsız geçiş ile dolmadığı durumlarda,
ilgili puan türünde en az 140 YGS puanı alan genel lise mezunu adaylar ile alanları dışında tercih yapmak isteyen
meslek lisesi mezunları da yerleştirme işlemine alınacaktır. Bu nedenle sözü edilen adaylar Tablo 3A’daki programları
da tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Ön lisans programlarına, sınav sonuçlarına göre yapılacak
yerleştirmelerde kullanılacak puan türleri de Tablo 3A’da gösterilmiştir. Tablo 3B’deki programlar hem genel lise hem
de meslek lisesi mezunlarından 2013-YGS’de ilgili puan türünde 140 ve daha fazla YGS puanı almış adaylar
tarafından tercih edilebilecektir.

ekyerleştirmeler
2013-YGS/LYS’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan tüm adaylar Tablo 4’teki yükseköğretim
programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Bu tablodaki açıköğretim programları en az 140 puan
alınması koşuluyla tercih edilebilecektir.
Yukarıdaki açıklamalara göre her adayın, girmek istediği programları Tablo 3A, Tablo 3B veya Tablo 4’ten bularak
tercih sırasına koyması ve Tercih Formuna yazması gerekir. Tercih Formu doldurulurken girmek istenilen
yükseköğretim programları tercih sırasına konmalı ve her satıra bir programın kodu ve adı ile bağlı olduğu
üniversite ve fakülte/yüksekokul adı yazılmalıdır. Yapacağınız tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün
sorumluluğu size ait olacaktır.

Tercihlerinizi, 1 numaralı tercih alanından başlayarak yazınız.
Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört
programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak
istemiyorsa, sadece bu dört programı yazmakla yetinebilir. Bu durumda adayın, girmek istediği bu dört programı
(1.) sıra numaralı yerden başlayarak tercih sırasına göre yazması gerekir.
Girmek istediğiniz yükseköğretim programlarının tercih listenizdeki sırasını belirlerken çok dikkatli davranmanız ve
bu programlar hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Her şeyden önce hangi tablolardan tercih
yapacaksanız bu tabloları dikkatle incelemelisiniz. Bu tablolarda, her programın adaylarda aradığı koşullar da
belirtilmiştir. Okul türü, alan, yaş, sağlık, cinsiyet vb. bütün koşullarını tam olarak karşılayamadığınız programları
tercih etmeyiniz. Bir programın gerektirdiği koşulları dikkate almadan yaptığınız tercihlerin sorumluluğu size ait
olacak, tercih bildirimi sırasında tercih ettiğiniz programların koşullarını karşılayıp karşılamadığınız kontrol
edilmeyecektir. Ancak, Merkezî Ek Yerleştirme öncesi yapılacak kontrollerde koşullarını taşımadığınız tespit
edilen tercihleriniz geçersiz sayılacaktır. Koşullarını taşımadığınız tespit edilemeyen bir programa puanınız
elverişli olduğu için yerleştirilseniz bile kaydınız yapılmayacaktır. Bu nedenle “Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4’te
Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları” bölümünü mutlaka okuyunuz.
Girmek istediğiniz yükseköğretim programlarını isteğinize göre sıralayabilmeniz için Merkezî Yerleştirme
sisteminin nasıl işlediğini bilmenizde yarar vardır. Merkezî Yerleştirme, adayların yerleştirme puanlarına,
tercihlerine ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşullarına göre bilgisayarla yapılacaktır.

Sistemin esasları şu şekilde özetlenebilir:
a) Her yükseköğretim programına, kılavuzda belirtilen ve bilgisayarla denetlenebilen koşulları taşıyan ve bu
programa tercih listesinde yer vermiş olan adaylar arasından kontenjan sayısı kadar öğrenci yerleştirilecektir.
Yerleştirme puanlarına göre yapılacak yerleştirme işleminde ilgili yerleştirme puanı yüksek olan adaya öncelik
verilecektir. Sınavsız geçiş ile yapılacak yerleştirme işlemlerinin esasları “SINAVSIZ GEÇİŞLE İLGİLİ
TERCİHLERİNİZİ YAPARKEN GÖZ ÖNÜNDE TUTACAĞINIZ YERLEŞTİRME ESASLARI ” 5. sayfadadır.
b) Bir aday, puanları ne denli yüksek olursa olsun yalnız bir programa kayıt hakkı kazanabilir. Bu program, adayın
puanlarıyla girebildiği en üst tercihidir. Bunun altında kalan tercihler işleme konmaz.
c) Merkezî Ek yerleştirme sisteminde bir adayın kayıt hakkı kazandığı programı sonradan değiştirmesi, bir başka
deyişle, daha düşük puanla öğrenci alan başka bir programa kaydolması mümkün değildir.

d) Kayıt hakkı kazanan bütün adayların bilgileri ve fotoğrafları, adayların yerleştirildikleri yükseköğretim
programlarının bağlı olduğu üniversite rektörlüklerine ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.
e) Kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize
yazmanız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralamanız yararınıza olacaktır. Tercihlerinizi, Tablo 3A
(önceliğin sınavsız geçiş hakkı olanlarda olduğunu unutmadan), Tablo 3B ve Tablo 4’te verilen
yükseköğretim programlarının en küçük puanlarına göre sıralamanız şart değildir. Duruma göre
yapabileceğiniz tercihlerin baştan birkaç tanesini “Puanım yeterli olmayabilir.” endişesine kapılmadan, sadece
ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz. Kazansanız bile
kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Ancak ne olursa olsun bir
yükseköğretim programına kaydolmak istiyorsanız, sonlardaki birkaç tercih sıranıza girebileceğinizi tahmin
ettiğiniz programları yazabilirsiniz.
Merkezî Ek yerleştirme sistemine ilişkin olarak buraya kadar yapılan açıklamalardan sonra, Tercih Formuna
yazdığınız bilgileri son olarak şu açılardan bir kez daha kontrol ediniz.
Listenizdeki programların bu kılavuzda “bakınız” olarak gösterilen ve giriş için aranan bütün koşullarını
karşılıyor musunuz?
Listenizdeki programların kodlarını doğru yazdınız mı?
Listenizdeki programların sırası, gerçekten istek sıranıza uygun mu? Örneğin, beşinci tercihinize giriş hakkı
kazanacak olsanız, “Keşke altıncı tercihimi kazanmış olsaydım.” demeyeceğinizden emin misiniz? Bütün
tercihleriniz için bu doğru mu?
Bütün bu kontrollerden sonra Tercih Formundan yararlanarak Başvuru Merkezi veya İnternet üzerinden tercih
bildirim işleminizi gerçekleştiriniz.
DİKKAT: Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra “Tercih Süresi” içerisinde http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz.
Tercih iptali yapılmaz.
Tercih işleminizi tamamladıktan sonra “Tercih Süresi” içerisinde http://ais.osym.gov.tr İnternet
adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizi alarak saklayınız

Bir yorum bırakın