2013 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı Ne Zaman Yapılacak ?

13
3710

5,6,7,9,10 ve 11. sınıflar için Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) 09 Haziran 2013 tarihinde yapılacaktır. Tarih kesindir ve meb tarafından açıklanmıştır.

8. sınıflar için PYBS ise 8 Haziran 2012’de yapılacaktır.
2013 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı başvuruları ise MART ayında başlayacaktır.

Başvuru tarihleri açıklanmıştır! Başvurular 11 Martta başlayacak, ayrıntılı bilgi için BURAYA tıklayınız.

PYBS Sınav sonuçları genellikle Ağustos ayında açıklanır.

 

Geçen yılın PYBS kılavuzundan Parasız Yatılılık ve Bursluluğa Başvuru Şartları:

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b. Parasız yatılı olarak öğrenim göreceği kurumda öğrenci olmak  veya mevzuatta belirlenen  kayıt

şartlarını taşımak.

c. Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç olmak  üzere bulundukları

sınıfta bir yıllık olmak.

ç. Ortaöğretim kurumlarında, sınavın yapıldığı ders yılında okuldan  tasdikname  ile uzaklaştırma

veya daha ağır bir ceza almamış olmak.

d.  Parasız yatılılığı tercih etmek için hâlen;

ƒ İlköğretim okullarının 8.,

Ortaöğretim okullarının  hazırlık  sınıfı  hariç  olmak  üzere 9,  10 ve 11. sınıflarında öğrenim

görüyor olmak,

ƒ egitimMeslekî ve teknik ortaöğretim kurumlarının 10 ve 11. sınıflarında okuyan öğrenciler için tercih 4

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı/2012

edeceği pansiyonlu okullarda öğrenim gördüğü meslek alanı/dalı bulunmak.

e.   Bursluluğu tercih etmek için hâlen;

ƒ İlköğretim okullarının 5, 6, 7 ve 8.,

ƒOrtaöğretim okullarının hazırlık sınıfı hariç olmak üzere 9, 10 ve 11. sınıflarında öğrenim görüyor

olmak.

f. Maddî imkânlardan yoksun bulunmak,

Bunun için ailenin yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2012 Malî Yılı için tespit

edilen 5.400 TL (beşbindörtyüz TL)’ yi geçmemesi gerekir. Geliri bu rakamı geçenlerin hangi kontenjan

grubunda olursa olsunlar (2828 ve 5395 sayılı kanun kapsamında yer alanlar hariç) PYBS

başvuruları kabul edilmeyecektir.  Aile gelirinin tespitinde ailenin 2011 yılında elde ettiği tüm gelirleri

esas alınacaktır. Maddî  imkânlardan yoksun olduğunu belirten “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında

Parasız Yatılılık,  Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde yer alan (EK–1) Öğrenci Ailesinin Maddî

Durumunu Gösterir Beyanname”de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde;

 Velinin ve eşi çalışıyor ise, eşi ile birlikte bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi,

muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2011 yılına ait  12 aylık

toplam gelirlerini gösteren belge,

 Velinin ve eşi çalışıyor ise, eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi

yardım beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme

kararının tasdikli örneği,

 Aile nüfus kayıt örneği,

eklenmek suretiyle belgelendirilmesi gerekir.

Öğretmen Çocuğu, Okul Yok ve Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanından faydalanmak için;

1. Öğretmen Çocuğu Kontenjanı

Anne veya babası Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullarda ( 657 Sayılı kanuna tabi

sözleşmeli öğretmenler  dâhil) öğretmen olarak görev yaptığına, görevde iken  öldüğüne veya emekli

olduğuna dair belge istenir. Durumu uygun olmayanlar için bu bölüm e-Okul sisteminde  kapalı olarak

gelecektir.

Anne veya babası öğretmen olup boşanan öğretmen çocukları da öğretmen çocuğu kontenjanından

başvurabileceklerdir.  Maddî  durum tespitinde (EK–1) beyannamesi çocuğun velayetinin olduğu ebeveyn

tarafından doldurulacaktır.

2. Okul Yok Kontenjanı

Ailenin oturduğu yerleşim biriminde ilköğretim okulu (taşımalı eğitim kapsamında olanlar dâhil)

bulunmayanlardan durumlarını gösterir il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden alacakları belge istenir.

3. Korunmaya Muhtaç Çocuk Kontenjanı

2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk

Koruma Kanunu kapsamına giren ve yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı kanunlar gereğince haklarında

tedbir kararı verilmiş olan öğrencilerden durumlarını gösterir belge istenir.

Sınava müracaat  edecek bütün öğrencilerden  (2828 ve 5395 sayılı kanun kapsamında yer

alanlar hariç) “(EK–1) Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” istenecektir.

Bu beyanlar ve belgeler okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilen bir

müdür yardımcısının başkanlığında en az 2 (iki) öğretmenden oluşan komisyonca, maddî durumları 2012

Malî Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin

başvurularının  incelenip  gerekli  düzeltmelerin  yapılmasından sonra “diğer çocuk” kontenjanından

müracaatları sağlanacaktır.

13 YORUMLAR

  1. Başvurular hangi adresten yapılacak,
    Bursluluk ve yatılılık sınavına hangi geliri geçmiyecek şekilde başvurulabilir…
    Cevapları msn adresime yollarsanız sevinirim

  2. Bumudur adalet be hangi ögretmen çocugu kazanamaz bizim onlardan farkımız ne ???? 7.sınıf 163 puanla biz 409 puanla o halde hiç kimse adaletten bahsetmesin !!!!!!!!!!!!!!

Bir yorum bırakın