2013 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Tercih Kılavuzu

0
1427

2013 PYBS sonuçlarının açıklanmasının ardından, Parasız Yatılılık ve Bursluluk için tercih kılavuzu yayınlanmıştır. Kılavuzda tercih tarihleri yer almaktadır.

Başvuru ve Tercih tarihleri:

16 Temmuz 2013: PYBS SONUÇLARININ İLANI

22 Temmuz 2013: Parasız Yatılılık Tercihlerine Esas Pansiyonlu Okulların Kontenjan Tercih Listelerinin İlanı

22 Temmuz-02 Ağustos 2013 (Saat 17:00’ye kadar): Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması (*)

22 Ağustos 2013: Yerleştirme Sonuçlarının İlanı

26 Ağustos-4 Eylül 2013 (Saat: 17:00’ye kadar): Yerleştirme Sonuçlarına Göre Asıl Olarak Parasız Yatılılığı Kazanan Öğrencilerin e-Okul Sistemine  Kayıt İşlemleri

(*) Bursluluk tercihi dâhil toplam 5 (beş) tercih yapılacaktır

PYBS Tercih İşlemleri Nasıl Yapılacak ?

a) Tercihler öğrenci velisi tarafından 22 Temmuz- 02 Ağustos 2013 tarihleri arasında bursluluk tercihi dâhil en fazla 5 (beş) tercih olmak üzere http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerinde yer alan okulların tercih kodlarına ve burs kodlarına göre yapılacaktır. (22 Temmuz’da linkleri ekleyeceğiz)

b) Elektronik ortamda tercih işlemlerini yapamayan veliler için; okul müdürlüğü, tercih işlemlerini öğrenci velisi adına, velinin doldurup imzalayarak verdiği Ek-1’deki “2013 PYBSBaşvuru ve YBO Tercih Formu”na bağlı kalarak veli adına yapacaktır. (02 Ağustos 2013 saat 17:00’ye kadar).

PYBS Yerleştirme İşlemi Tercih Formu; telefon, posta, faks, e-posta v.b. iletişim araçları ile Bakanlığa gönderilmeyecektir.

c) Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik olarak onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylamadan önce yapılacaktır. Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacak, aksi takdirde öğrenci tercih yapmamış sayılacaktır.

ç) Tercihlerin elektronik ortamda hatasız, eksiksiz olarak tercih ve yerleştirme e‐kılavuzuna uygun doldurulması gerekmektedir. Tercih listesinden öğrenci velisi, onay işleminden ise okul müdürlüğü ile veli birlikte sorumlu olacaktır.d) Elektronik ortamda onaylanan “2013 PYBS Başvuru ve YBO Tercih Formu” nun çıktısı alınarak okul müdürlüğü yetkilisi ile veli tarafından imzalandıktan sonra aslı okulda saklanacak ve bir nüshası imza karşılığı veliye verilecektir.

e) Tercih başvurusu sadece 1 (bir) kez yapılacağından ve başvuru işleminden sonra değiştirilemeyeceğinden tercihler dikkatlice yapılmalıdır.

>>> 2013 Parasız Yatılılık ve Bursluluk Tercih Kılavuzu <<<

pybs 2013

Bir yorum bırakın