2013 PMYO Başvuru Dilekçesi Nasıl Doldurulmalıdır ?

0
1349

2013 PMYO başvuru dilekçesini aşağıdaki yönergelere göre doldurabilirsiniz:

  1. PMYO Başvuru Dilekçesi için buraya tıklayınız.
  2. PMYO Başvuru Dilekçesini yazıcıdan çıkarıp, koyu renkli tükenmez kalemle doldurun.
  3. Form üzerine yazacağınız bilgileri BÜYÜK HARFLERLE yazmalısınız.

Dilekçe Nasıl Doldurulacak ?

Başvuru ve Sınav Merkezi : Adayın Başvuru yapmak istediği Başvuru ve Sınav Merkezi yazılacaktır.
Başvuru Tarihi : Başvuru ve Sınav Merkezine başvuru yapılan tarih yazılacaktır.
1. BÖLÜM – KİMLİK BİLGİLERİ
1-TC Kimlik Numarası
11 haneli TC Kimlik Numaranızı yazınız.
2- Adı
Nüfus Cüzdanınızdaki bilgiler esas alınarak büyük harfle okunaklı olarak adınızı yazınız.
3- Soyadı
Nüfus Cüzdanınızdaki bilgiler esas alınarak büyük harfle okunaklı olarak soyadınızı yazınız.
4- Doğum Tarihi (Gün-Ay-Yıl)
Doğum tarihinizin gün, ay ve yıl için ayrılan yerlere doğum gününüzün ayın kaçıncı günü olduğunu, “Ay” için ayrılan hanelere doğduğunuz ayın yılın kaçıncı ayı olduğunu, “Yıl” için ayrılan yerlere doğum yılınızı Nüfus Cüzdanınızdaki bilgileri esas alarak yazınız.
5- Cinsiyet
Uygun olan seçeneği bu alana işaretleyiniz.
2. BÖLÜM – ÖĞRENİM BİLGİLERİ
Lise mezunları: Bu bölüme liseden mezun olmuş adaylar mezun olduğu okulun adını yazacaklardır.
Hala okuyanlar okul müdürlüğüne doldurtacak bu kısmı: Bu bölüm, lise 4. Sınıfta okuyan öğrenciler için geçerlidir. Okul Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır.
DİKKAT : Lise 4. Sınıfta okuyan öğrenciler ÖGRENİM BİLGİLERİ bölümünü mutlaka Okul Müdürlüğüne onaylatacaklardır.
3. BÖLÜM – İLETİŞİM BİLGİLERİ
8- İkamet Adresi
İkamet ettiğiniz yerin açık adresini ve posta kodunu eksiksiz olarak yazınız.
9-10 Ev-iş ve Cep Telefonları
Size ulaşılabilecek telefon numaralarını yazınız. Bu alanlar kesinlikle boş bırakılmayacaktır.
4. BÖLÜM – DİĞER BİLGİLER
11- Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Görev Malulü Eş ve Çocuk Bilgileri
Bu bölümler Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Görev Malullerinin eş ve çocukları tarafından doldurulur. Anılan kapsamda iseniz kapsamda bulunduğunuza dair ilgili bölümü işaretleyeniniz ve bu yakınınızın sicilini yazınız.
12- Askerlik Durumu

Uygun olan seçeneği bu alana işaretleyiniz. Askerlik ile ilgili bilgilerinizi Terhis Belgesine göre yazınız.
13- Yaş Tashihi (Düzeltme)
Eğer yaş tashihi yaptırmış iseniz, yaptırdığınız yaş tashihinin tarihini gün-ay-yıl olarak yazınız. (Kesinleşmiş Mahkeme Karar tarihi yazılacak ve tasdikli mahkeme kararı teslim edilecektir.)
14- Yargılandığınız (kovuşturma geçirdiğiniz) veya mahkum olduğunuz (adli para cezası ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı dahil) suç varsa, bu suçun aranan niteliklere engel oluşturup oluşturmadığını anlamak için suçun yer aldığı kanundaki maddesinde belirlenen ceza üst sınırına bakmalısınız. Suçun ceza üst sınırı 1 yıl veya daha fazla hapis cezası ise başvurunuz alınmayacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus; önemli olan sizin ne kadar ceza aldığınız değil suçun kanundaki ilgili maddesindeki üst ceza sınırıdır.
Örnek olarak Türk Ceza Kanunun 86/2 maddesinde düzenlenen basit yaralama suçundan (bu suçun kanundaki üst ceza sınırı bir yıl hapis cezasıdır) bir kişinin hakkında bir mahkemede yargılama devam ederse veya bu suçtan yargılanıp mahkum olmuş ve cezası para cezasına dönüştürülmüşse veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse bu kişi adaylarda aranan şartları taşımamaktadır.
NOT: Bilgi formundaki bilgileri tam ve eksiksiz doldurmanız başvurunuzun kabul edilmesi açısından sizin lehinize olacaktır.
15- Adayın İmzası: imzanızı atın
PMYO Yönetmeliğinin 9/3. maddesine göre; ”Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin müracaatları geçersiz sayılır ve Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.” Bu nedenle adayın 17 Mayıs 2008 tarih ve 26879 sayı ile Resmi gazetede yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde belirtilen başvuru şartlarının hepsini taşıdığına dair imzalı beyanının olması gerekmektedir. Adayın imzası olmayan başvuru dilekçeleri kabul edilmeyecektir.

Bir yorum bırakın