2013 PMYO Başvurusu Nasıl Yapılacak ?

1
2595

2013 PMYO başvurularının nasıl yapılacağını bu konumuzda açıklayacağız. Başvurular önce internetten önbaşvuru, ardından sınav ücretinin yatırılması ve ardından başvuru yerlerine giderek bizzat başvuru yapmak şeklinde olacaktır.

  • Başvuru tarihleri: 29 Nisan – 11 Mayıs 2013
  • İnternet başvurusu sayfası: http://pmyo.pa.edu.tr
  • Sınav ücreti: 50 TL

Dikkat:

İnternet üzerinden ön başvuru yapan adayların 29 Nisan – 11 Mayıs 2013 tarihleri arasında (1 ve 5 Mayıs hariç) başvuru merkezlerine bizzat başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Adaylar herhangi bir başvuru merkezinden başvuru yapabilirler. Ancak Adaylar, başvuru yaptıkları başvuru merkezinde Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavına girmek zorundadır. İnternet üzerinden ön başvurusunu yapan, ancak belirlenen şartları taşımayan ve belirlenen tarihler arasında başvuru merkezlerine şahsen başvuru ve evrak teslimi için gelmeyen adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden yapılan ön başvuru müracaat sayılmaz

Önemli Tarihler:

1)İNTERNET ÜZERİNDEN ÖN BAŞVURU ADRESİ: “http://pmyo.pa.edu.tr” internet adresinden

2) İNTERNET ÜZERİNDEN ÖN BAŞVURU TARİHLERİ: 24 Nisan – 11 Mayıs 2013 tarihleri arasında

3) BAŞVURU ÜCRETİ YATIRMA TARİHLERİ VE HESAP NUMARASI: Halk Bankası Gölbaşı/ANKARA Şubesi TR530001200938500080000015 hesap numarasına 24 Nisan – 10 Mayıs 2013 tarihleri arasında 50 TL yatırılacaktır. (Ücretin banka şubesinden yatırılması gerekmektedir. İnternet bankacılığı, EFT vb. aracılığıyla yatırılan ücretler kabul edilmeyecektir.)

polis meslek yüksek okulu

4) BAŞVURU MERKEZLERİNE ŞAHSEN BAŞVURU TARİHLERİ: 29 Nisan – 11 Mayıs 2013 tarihleri arasında (1 ve 5 Mayıs tarihleri hariç)

5)ADAY DEĞERLENDİRME VE SEÇME SINAVI TARİHLERİ: 20 Mayıs – 01 Haziran 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.( 26 Mayıs hariç )

6)YAZILI SINAV ÜCRETİ YATIRMA TARİHLERİ: Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarılı olan adaylar, yazılı sınav ücretini ÖSYM Başkanlığının hesabına 20 Mayıs – 04 Haziran 2013 tarihleri arasında yatıracaktır.

7)YAZILI SINAV TARİHİ : 30 Haziran 2013 Pazar günü (ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacaktır)

PMYO GİRİŞ SINAVI BAŞVURU AŞAMALARI (Adım Adım Başvuru)


İNTERNET ÜZERİNDEN ÖN BAŞVURU
Polis Meslek Yüksek Okullarına başvuruda bulunmak isteyen adaylar http://pmyo.pa.edu.tr adresinden 24 Nisan – 11 Mayıs 2013 tarihleri arasında ön başvuru yapacaklardır.

Ancak, Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Görev Malulü eş ve çocuklarından 2013 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) puan türlerinin herhangi birinden 140.000 (dahil) –250.000 puan arasında alan adayların internet üzerinden ön başvuru yapmadan gerekli evraklarıyla birlikte Başvuru ve Sınav Merkezlerine şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

BAŞVURU VE SINAV MERKEZLERİNE ŞAHSEN BAŞVURU VE EVRAK TESLİMİ

İnternetten ön başvuru yapan adayların 29 Nisan – 11 Mayıs 2013 tarihleri arasında Başvuru ve Sınav Merkezlerine bizzat başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Adaylar herhangi bir Başvuru ve Sınav Merkezinden başvuru yapabilirler. Adaylar başvurdukları Başvuru ve Sınav Merkezinde Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavlarına girmek zorundadırlar. İnternet üzerinden ön başvurusunu yapan, ancak belirlenen şartları taşımayan ve belirlenen tarihler arasında Başvuru ve Sınav Merkezlerine şahsen başvuru ve evrak teslimi için gelmeyen adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden yapılan ön başvuru müracaat sayılmaz.

Başvurusu kabul edilen adaylara fotoğraflı Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavı Giriş Belgesi verilecektir. Bu belge ile adaya, Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavına gireceği yer ve tarih tebliğ edilmiş olur.

polis meslek

A) PMYO SINAV BAŞVURU DİLEKÇESİ

1. PMYO Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

2. PMYO Başvuru Dilekçesi kesinlikle kırıştırılmayacak ve kirletilmeyecektir.

3. Başvuru Dilekçesi koyu renkli tükenmez kalemle doldurulacaktır.

4. İstenilen bilgilerin form üzerinde büyük harflerle yazılması gerekmektedir. Yapılacak yanlışlıklardan doğacak sonuçların tüm sorumluluğu adayın kendisine aittir.

Dilekçe Nasıl Doldurulacak ?

Başvuru Dilekçesi (5) bölümden ve (15) bilgi alanından oluşmaktadır. Her bölümün altında yer alan alanın başlığında sıra numarası ile o bölüme yazılması istenen bilgileri ifade eden başlıklar mevcuttur. Her alana yazılması istenilen bilgilerin neler olduğu sırasıyla başlıklar altında açıklanmıştır.

Başvuru ve Sınav Merkezi : Adayın Başvuru yapmak istediği Başvuru ve Sınav Merkezi yazılacaktır.

Başvuru Tarihi : Başvuru ve Sınav Merkezine başvuru yapılan tarih yazılacaktır.

1. BÖLÜM – KİMLİK BİLGİLERİ

1-TC Kimlik Numarası

11 haneli TC Kimlik Numaranızı yazınız.

2- Adı

Nüfus Cüzdanınızdaki bilgiler esas alınarak büyük harfle okunaklı olarak adınızı yazınız.

3- Soyadı

Nüfus Cüzdanınızdaki bilgiler esas alınarak büyük harfle okunaklı olarak soyadınızı yazınız.

4- Doğum Tarihi (Gün-Ay-Yıl)

Doğum tarihinizin gün, ay ve yıl için ayrılan yerlere doğum gününüzün ayın kaçıncı günü olduğunu, “Ay” için ayrılan hanelere doğduğunuz ayın yılın kaçıncı ayı olduğunu, “Yıl” için ayrılan yerlere doğum yılınızı Nüfus Cüzdanınızdaki bilgileri esas alarak yazınız.

5- Cinsiyet

Uygun olan seçeneği bu alana işaretleyiniz.

2. BÖLÜM – ÖĞRENİM BİLGİLERİ

6- Bu bölüme liseden mezun olmuş adaylar mezun olduğu okulun adını yazacaklardır.

7- Bu bölüm, lise 4. Sınıfta okuyan öğrenciler için geçerlidir. Okul Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır.

DİKKAT : Lise 4. Sınıfta okuyan öğrenciler ÖGRENİM BİLGİLERİ bölümünü mutlaka Okul Müdürlüğüne onaylatacaklardır.

3. BÖLÜM – İLETİŞİM BİLGİLERİ

8- İkamet Adresi

İkamet ettiğiniz yerin açık adresini ve posta kodunu eksiksiz olarak yazınız.

9-10 Ev-iş ve Cep Telefonları

Size ulaşılabilecek telefon numaralarını yazınız. Bu alanlar kesinlikle boş bırakılmayacaktır.

4. BÖLÜM – DİĞER BİLGİLER

11- Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Görev Malulü Eş ve Çocuk Bilgileri

Bu bölümler Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit ve Görev Malullerinin eş ve çocukları tarafından doldurulur. Anılan kapsamda iseniz kapsamda bulunduğunuza dair ilgili bölümü işaretleyeniniz ve bu yakınınızın sicilini yazınız.

12- Askerlik Durumu

Uygun olan seçeneği bu alana işaretleyiniz. Askerlik ile ilgili bilgilerinizi Terhis Belgesine göre yazınız.

13- Yaş Tashihi (Düzeltme)

Eğer yaş tashihi yaptırmış iseniz, yaptırdığınız yaş tashihinin tarihini gün-ay-yıl olarak yazınız. (Kesinleşmiş Mahkeme Karar tarihi yazılacak ve tasdikli mahkeme kararı teslim edilecektir.)

14- Yargılandığınız (kovuşturma geçirdiğiniz) veya mahkum olduğunuz (adli para cezası ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı dahil) suç varsa, bu suçun aranan niteliklere engel oluşturup oluşturmadığını anlamak için suçun yer aldığı kanundaki maddesinde belirlenen ceza üst sınırına bakmalısınız. Suçun ceza üst sınırı 1 yıl veya daha fazla hapis cezası ise başvurunuz alınmayacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus; önemli olan sizin ne kadar ceza aldığınız değil suçun kanundaki ilgili maddesindeki üst ceza sınırıdır.

Örnek olarak Türk Ceza Kanunun 86/2 maddesinde düzenlenen basit yaralama suçundan (bu suçun kanundaki üst ceza sınırı bir yıl hapis cezasıdır) bir kişinin hakkında bir mahkemede yargılama devam ederse veya bu suçtan yargılanıp mahkum olmuş ve cezası para cezasına dönüştürülmüşse veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişse bu kişi adaylarda aranan şartları taşımamaktadır.

NOT: Bilgi formundaki bilgileri tam ve eksiksiz doldurmanız başvurunuzun kabul edilmesi açısından sizin lehinize olacaktır.

15- Adayın İmzası

PMYO Yönetmeliğinin 9/3. maddesine göre; ”Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin müracaatları geçersiz sayılır ve Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.” Bu nedenle adayın 17 Mayıs 2008 tarih ve 26879 sayı ile Resmi gazetede yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde belirtilen başvuru şartlarının hepsini taşıdığına dair imzalı beyanının olması gerekmektedir. Adayın imzası olmayan başvuru dilekçeleri kabul edilmeyecektir.

B) ADAY TANIMA BİLGİ FORMU

*PMYO Aday Tanıma Formu için tıklayınız.

* Form kesinlikle kırıştırılmayacak ve kirletilmeyecektir. Bu form Başvuruya gelmeden önce bizzat aday tarafından KENDİ EL YAZISI ile eksiksiz olarak doldurulacaktır.

* Bu form aday tarafından BAŞVURU işlemleri esnasında görevli personele verilecek ve adayın müracaat dosyasına eklenecektir.

* Bu form Adayın PMYO Sınavlarında başarılı olması durumunda yerleştirileceği PMYO Müdürlüğü’ne gönderileceğinden dolayı bilgilerin doğruluğu önem arz etmektedir.

* Bu form ÖN SAĞLIK KONTROLÜ, MESLEKİ PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME VE MÜLAKAT SINAVI KOMİSYONLARI tarafından incelenecektir.

* Aday Giriş Tanıma Formu koyu renkli tükenmez kalemle doldurulacaktır.

1 YORUM

Bir yorum bırakın