2013 TODAİE Yüksek Lisans Başvuruları

0
2129

2013 TODAİE yüksek lisans başvuruları 25 Martta başlayacak. Başvuru koşulları sitemize eklenmiştir.

2013-Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yüksek Lisans Programlarına Giriş Sınavı, 4 Mayıs 2013 Cumartesi günü Ankara’da uygulanacaktır.

Sınava başvurular 25 Mart-5 Nisan 2013 tarihleri arasında yapılacaktır.

2013 Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Yüksek Lisans Programlarına Giriş Sınavı

(2013-TODAİE)
SINAVA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER TEMEL İLKE VE KURALLAR

2013 Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yüksek Lisans Programlarına Giriş Sınavı (2013-TODAİE), 4 Mayıs 2013 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav, saat 09.30’da başlayacak ve 2,5 sürecektir.

Sınavın ilanı, sınava başvurular başlamadan önce TODAİE tarafından yapılacaktır. Sınava başvuru koşulları ilanda yer alacaktır.

Sınava katılmak isteyen adaylar başvurularını, Başvuru Merkezleri aracılığıyla (ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri) elektronik ortamda 25 Mart-5 Nisan 2013 tarihleri arasında yapacaklardır. Adaylar sınav ücretini TODAİE tarafından verilecek ilanda belirtilecek banka hesap numarasına yatıracaklardır. Sınav ücretini yatıran adaylar, başvuru tarihinde ÖSYM’nin İnternet adresinden edinecekleri Aday Başvuru Formunu doldurmuş olarak Başvuru Merkezlerine şahsen başvuracaklardır. Adayların başvurularını yaparken;

todaie logodoldurulmuş Aday Başvuru Formunu,

sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunu,

nüfus cüzdanı/pasaportlarını,

lisans mezuniyet belgelerini  

yanlarında bulundurmaları zorunludur. Başvuru merkezi görevlisi tarafından adayın; kimlik bilgileri, program tercihi, mezun olduğu okulların bilgisi, iş bilgisi, görevi, ALES puanı, varsa KPDS puanı, adres ve iletişim bilgileri, aday engelli ise engel durumu ile birlikte web kamerayla alınacak fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. Fotoğraf, adayın fiziksel olarak tanınmasını sağlayacak nitelikte olmalıdır. Başvuru merkezi görevlisi önce sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunu kontrol edecek, daha sonra sınav ücretini yatıran adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri formunu kontrol etmesi için adaya verecektir. Aday belgeyi kontrol edecek ve bilgiler doğru ise imzalayıp görevliye onaylaması için geri verecektir. Onaylanmış, fotoğraflı belge aday tarafından saklanmalıdır. Adaylar başvuru merkezine Başvuru Hizmeti Ücreti olarak 3,00 TL ücret ödeyeceklerdir. Adayların Aday Başvuru Formuna yazdıkları bilgilerin sorumluluğu kendilerine aittir.

Aday Başvuru Formuna yazılan bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

Adayların, sınav ücretini yatırarak sınava başvuru yapmadan önce TODAİE tarafından duyurulan başvuru koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm koşullarını taşıdıkları takdirde sınav ücretini ödeyerek sınava başvuru yapmaları yararlarına olacaktır. Bu konuda TODAİE’den ayrıntılı bilgi alınmalıdır.

Başvurusunu yapmayan, başvuru koşullarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez.

Başvuru işlemi sonrası ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine ilk kez dâhil olan adaylara ücretsiz olarak şifre verilmektedir. Şifresini unutan adayların şifrelerini yeniden edinebilmeleri ile ilgili ayrıntılı bilgi ÖSYM’nin İnternet sayfasında bulunmaktadır.

Sınava girecek her aday için ÖSYM tarafından, adayların hangi bina ve salonda sınava gireceklerini, sınav tarihini ve saatini gösteren Sınava Giriş Belgesi hazırlanacaktır. Adaylar bu belgelerini, 29 Nisan 2013 günü saat 14.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternetadresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi ile edinecektir. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Sınava girilecek binanın, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görülmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar İnternet’ten edinebileceklerdir.Adaylarİnternet’ten edinecekleri bu belgelerin renkli ya da siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Sınava Giriş Belgesinin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

Adaylar sınava, İnternet’ten edinecekleri Sınava Giriş Belgesi ve nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportu ile kabul edilecektir. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında, zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli değildir.), Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar kabul edilecektir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın güncel bir fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Merkezi Koordinatörlerinin, ÖSYM Temsilcilerinin, bina veya salon görevlilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

Sınav için gerekli olan iki adet kurşunkalem, silgi, kalemtıraş, peçete ve şeker her bir aday için ÖSYM tarafından temin edilecektir. Tüm adaylar ÖSYM’nin internet sitesinde yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik Tedbirleri”ne uymak zorundadır.

Sınavda adaylara, Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

      Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi (60 soru); Türkçe Okuduğunu Anlama, Türkçeyi Doğru Kullanma, Sayısal İlişkiler, Sanat, Çağdaş Yazın, Ulusal ve Uluslararası Güncel Sorunlar,

      Alan Bilgisi Testi (75 soru); Türk Kamu Yönetiminin İşleyişi ve Sorunları, Türkiye’nin Siyasal-Toplumsal-Ekonomik İşleyişi ve Sorunları, Uluslararası İlişkiler ve Örgütler

ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

Adaylar testteki soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtlarının gerektiğinde kanıt olarak kullanılacağı unutulmamalıdır.

Değerlendirme, doğru cevap sayısı üzerinden yapılacak yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır. Bir testteki doğru cevap sayısı, adayın bu testten aldığı ham puanı olacaktır. Testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde, bu soru, ilgili testi işaretleyen tüm adaylar için doğru cevaplanmış kabul edilecektir. Sınava giren tüm adaylar dikkate alınarak Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Alan Bilgisi Testlerine ait ham puan dağılımlarının ortalama ve standart sapmaları hesaplanacak; her iki test ayrı olmak üzere bu dağılımlar, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puan dağılımlarına dönüştürülecektir. Bu durumda sınava giren her adayın iki teste ait iki standart puanı hesaplanmış olacaktır. Değerlendirmede adayların, Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi standart puanı 0,40, Alan Bilgisi Testi standart puanı 0,60 ile çarpılıp toplanarak adayların ağırlıklı puanı hesaplanmış olacaktır.

Değerlendirme sonunda başvuran adaylar, programlara göre ağırlıklı puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ağırlıklı puan sırasına konulacaktır.  Programlara kabul edilecek aday sayısının iki katı kadar aday sınavda başarılı sayılarak sözlü sınava davet edilecektir. Sözlü sınava çağırılan son sıradaki aday ile aynı ağırlıklı puanı alan adaylar da sınavda başarılı sayılarak sözlü sınava davet edilecektir.

Programlara kabul edilecek aday sayıları ile programlara göre sözlü sınava çağırılacak aday sayıları aşağıda verilmiştir:

Programa Kabul Edilecek Aday     Sözlü Sınava Çağırılacak Aday

1. Kamu Yönetimi (Birinci Öğretim)        110                                                220

2. Yerel Yönetimler (Birinci Öğretim)        20                                                  40

3. Adalet Yönetimi (İkinci Öğretim)           20                                                  40

4. Kolluk Yönetimi (İkinci Öğretim)           20                                                  40

5. Eğitim Yönetimi (İkinci Öğretim)           30                                                  60

6. Kamu Yönetimi (İkinci Öğretim)            30                                                  60

 

Sınav sonuçları ÖSYM’nin İnternet sayfasında ilan edilecek, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuç bilgilerinde adayların doğru-yanlış sayıları, ağırlıklı puanları ile başarı sıraları yer alacaktır. Başarılı sayılan adaylarınsonuç bilgilerinde “TODAİE tarafından yapılacak sözlü sınava çağrılmaya hak kazandınız. Sözlü sınav tarihlerini TODAİE’nin İnternet sayfasından takip ediniz.” ibaresi, diğer adaylarda ise “Kontenjan nedeniyle sözlü sınava çağrılmaya hak kazanamadınız.” ibaresi yer alacaktır.

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçeörneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar.  Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise sınavın yapıldığı tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde aynı şekilde yapılmalıdır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı,  ÖSYM’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Güvenevler Şubesi 6028011-5013 numaralı hesabına (IBAN NO: TR 070001000830060280115013) 5,00 TL yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06538 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan ve ekinde inceleme masrafı dekontu bulunmayan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacaktır. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’ninhttps://ais.osym.gov.trİnternet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçelerihttps://ais.osym.gov.trİnternet adresinden cevaplayabilecektir.

 

Sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları sınav sonuçlarının ilanından 6 ay sonra, cevap kâğıtları ise 1 yıl sonra imha edilir. ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti yargı organlarının aksi kararları veya kanuna yetkili kılınan mercilerin talebi olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve verilmez.

 

Sınava başvuran adaylar, sınavla ilgili düzenlemeleri ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. Sınav kurallarına uymayan adaylara 6114 sayılı Kanun’a göre işlem yapılır. Sınavlarla ilgili her türlü açıklamanın, başvuruların ve sınav sonuçlarının adaylara duyurulması, ÖSYM’nin İnternet sayfasında yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

DİKKAT!

 

Başvuru Hizmeti Ücreti                                                             : 3,00 TL

Yeni Şifre Edinme Ücreti                                                          : 2,00 TL

Başvuru Merkezlerinden Fotoğraf Yenileme İşlemi Ücreti             : 5,00 TL         

 

Başvuru merkezleri ve bankalar tarafından ÖSYM’ce belirlenen ücretlerin dışında herhangi bir işlem için adaylardan ücret talep edilmeyecektir. Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir. Başvuru Merkezleri tarafından başvurusunu tamamlayan adaydan sadece başvuru hizmeti ücreti alınır, fotoğraf ve şifre için ayrıca ücret alınmaz.

Bir yorum bırakın