2013 Üniversite Sınavlarına Kimler Başvurabilir ? (YGS ve LYS)

0
1400

Üniversite sınavlarına başvurup başvuramayacağını merak edenler için YGS ve LYS başvuru koşullarını aşağıda belirttik. Aklınıza takılan soruları yorum kısmından alabiliriz.

Öğrenim durumları aşağıdakilerden birine uyanlar 2012 ÖSYS’ye (Üniversiteye Giriş Sınavlarına) başvurabilirler:

  • 2012-2013 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim lisesi) son sınıfında okumakta olan öğrenciler
  • Ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar
  • Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar
  • Ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar

Sınavsız Geçiş Hakkında:

2013-ÖSYS’’de, YGS’’ye girmeden sadece sınavsız geçiş hakkından yararlanmak isteyen adaylar da 2013-ÖSYS başvurularını bu kılavuzda belirtildiği şekilde yapmak zorundadırlar.

Yabancı Öğrencilerin Başvuruları:

Durumları yukarıdakilerden birine uyan yabancı uyruklu veya hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da 2013- ÖSYS’’ye başvurabilirler ancak bu adaylar ÖSYS yükseköğretim programları tercih süresinin son gününe kadar T.C. uyruğuna geçmedikleri takdirde, 2013-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programları kontenjanlarına yerleştirilmezler.

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Pembe/Mavi Kart sahipleri), 2013-ÖSYS’’ye başvurabilirler. Bu adaylar 2013-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alacak yükseköğretim programlarına yerleşme hakkı kazanmaları durumunda söz konusu kontenjanlara yerleştirilirler.

Bir yorum bırakın