2013 YDS Başvuru Formu Nasıl Doldurulacak ?

3
6429

YDS 2013 başvurunuz için başvuru formu doldurmanız gerekmektedir. Başvuru formunuzda yer alacak bilgiler, başvuru merkezine gittiğinizde sizden istenecektir. Başvuru işlemini sorunsuz halletmek için bu formu doldurmalısınız. Aşağıda yer alan metinde bu formun nasıl doldurulacağı anlatılmaktadır.

Başvuru formu yazının sonunda yer almaktadır yazıcıdan çıkarabilirsiniz.

2013 YDS Başvuru Formu Nasıl Doldurulacak ?

Yapılacak yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. Formun doldurulması, başvuru işleminin kolay ve doğru yapılmasına yardımcı olacağı için bu forma yazılan yazının okunaklı olması gereklidir. Form, dolma kalem veya tükenmez kalemle doldurulacaktır. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarına, adayın nüfus cüzdanında yer alan bilgiler değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan büyük harflerle yazılacaktır.

yds 2013
1. T.C. KİMLİK NUMARASI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk
vatandaşlığını kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı
Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Pembe/Mavi Kart sahipleri) bu alana T.C. Kimlik Numaralarını yazacaklardır. T.C. Kimlik Numarası bulunmayan KKTC uyruklu, yabancı uyruklu ve hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar T.C. Kimlik Numarası yerine kullanacakları 11 rakamdan oluşan yabancı uyruklu (Y.U.) numarasını edinmek için ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinde “Y.U. Numarası Edin” başlıklı alana kendilerinden istenen bilgileri girecekler ve böylece oluşan numarayı Aday Başvuru Formuna yazacaklardır. Y.U. Numarası, sınavın bütün aşamalarında, ayrıca adayın sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından özenle saklanmalıdır.
2. ADI
3. SOYADI
4. BABA ADI
5. ANNE ADI
6. DOĞUM TARİHİ
7. CİNSİYETİ
8. DOĞUM YERİ
9. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE
10. UYRUĞU
T.C. uyruklular, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçıları (Pembe/Mavi
Kart sahipleri/Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar) ve Bulgaristan’dan göç yoluyla gelmiş Türk soylular “T.C.” seçeneğini işaretleyeceklerdir. Birden fazla uyruğu olan adaylar bu alanda birden çok seçeneği işaretleyebilirler. Yabancı uyruklular, hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler “Yabancı Uyruklular” seçeneğini işaretleyeceklerdir.

11. ÖĞRENİM DURUMU 
Adaylar aşağıdaki seçeneklerden kendilerine uygun olanı ilgili alana yazacaklardır. Öğrenim durumu
birden çok seçeneğe uyanlar son durumlarını dikkate alacaklardır.
1- İlkokul,
2-Ortaokul,
3-İlköğretim,
4-Ortaöğretim,
5-Önlisans,
6-Lisans

12. MEZUN OLUNACAK/OLUNAN ÜNİVERSİTE 
Bu alanda önlisans veya lisans düzeyinde eğitim alan/almış olan adaylar, mezun olacakları/oldukları
üniversitenin Tablo 1’deki adını ve kodunu yazacaklardır. Diğer adaylar bu alanı boş bırakacaklardır.

13. MEZUN OLUNACAK/OLUNAN ÖNLİSANS/ LİSANS PROGRAMI 
Bu alana adaylar öğrenim durumlarına göre;
• önlisans diplomasını alacakları/aldıkları yükseköğretim programının adını ve kodunu Tablo 2’den,
• lisans diplomasını alacakları/aldıkları yükseköğretim programının adını ve kodunu Tablo 3’den 6
bularak yazacaklardır. Bu tablolarda mezun olunacak/olunan programın tam adını bulunamıyorsa, içerik yönünden mezun olunacak/olunan programa en yakın programın adını ve kodunu yazınız. Diğer adaylar bu alanı boş bırakacaklardır.
14. MEZUNİYET TARİHİ
Adaylar, 11.ÖĞRENİM DURUMU alanındaki seçimlerine göre ilgili alanı dolduracaklardır. Halen
öğrenimlerini sürdüren adaylar bu alanı boş bırakacaklardır.
15. ÇALIŞTIĞI KURUM 
Adaylar, bağlı oldukları kurumu Tablo 4’den bulacaklar ve bu kurumun adını ve kodunu ilgili alana
yazacaklardır. Adaylar bağlı oldukları kurum kodunu ararken, Merkez, Taşra, Döner Sermaye ayrımı
yapmaksızın, bağlı bulunduğu Bakanlık, Müsteşarlık, Genel Müdürlük, Başkanlık, Rektörlük gibi
kurumların kodlarını kullanacaklardır.
Herhangi bir kurumda çalışmayanlar Aday Başvuru Formunda kurum kodu alanını boş bırakacaklardır.
16. ÇALIŞTIĞI İLÇE 
Adaylar, çalıştıkları yerin bağlı olduğu il ya da ilçeyi Tablo 5’den bulacaklar ve bu yerin adını ve kodunu ilgili alana yazacaklardır. Hâlen bir kurumda çalışmayanlar bu alanı boş bırakacaklardır.
17. SINAV YABANCI DİLİ
Adaylar, sınava hangi dilden gireceklerini belirtmek üzere bu alandaki seçeneklerden birini
işaretleyeceklerdir. Bir dönemde yalnız bir dilden sınava girilebildiği için tek bir yabancı dilin işaretlenmesi gerekmektedir. Başvurusunu yapan aday, başvuru süresince ve başvuruların bitimini izleyen beş gün içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden yabancı dil değişikliği yapabilecektir.
18. SINAV MERKEZİ TERCİHİ 
Adaylar, bu alana sınava girmek istedikleri sınav merkezinin adını ve kodunu yazacaklardır.
Sınav merkezi tercihinde aşağıdaki kurallar geçerlidir:
Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce veya Rusçadan sınava başvuran adaylar: Sınav
merkezi tercihleri adayların adres illeri veya adres iline yakın sınav merkezleri olarak
sınırlandırılmıştır. Buna göre adaylar sınav merkezi tercihlerini yaparken; eğer adres illerinde
sınav yapılıyorsa bu sınav merkezini, adres illerinde sınav yapılmıyorsa ÖSYM tarafından
belirlenen yakın sınav merkezlerini tercih edebileceklerdir. Adayların Adres İline Göre Tercih
Edebilecekleri Sınav Merkezleri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde “YDS
Başvuru Bilgileri” alanı içinde yer almaktadır. Sınav Merkezi Tercihi alanında sadece sistem
tarafından izin verilen sınav merkezlerinden biri tercih edilebilir. (Almanca, Arapça,
Fransızca, İngilizce ve Rusçadan herhangi birinde, aynı sınav merkezinde sınava alınacak
aday sayısının 600’den daha az olduğu durumlarda sınav güvenlik tedbirleri uyarınca ilgili
sınav merkezinde o dilde sınav yapıp yapmama ve ilgili sınav merkezinde o dilde sınav
yapılmaması durumunda ise bu adayların hangi sınav merkezinde sınava alınacağı hakkında
ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından başvurular tamamlandıktan sonra karar verilecektir.).
Bulgarca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca veya Yunancadan sınava başvuran adaylar:
Sınav merkezi tercihi olarak Ankara’daki 3 sınav merkezinden birini tercih edebileceklerdir
[061 Ankara-Altındağ-Mamak, 062 Ankara-Çankaya, 063 Ankara-Kuzey
(Keçiören/Yenimahalle/Etimesgut/Sincan )].
Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili),
Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Sırpça veya Ukraynacadan
(Ukraince) sınava başvuran adaylar: Sınav Merkezi tercihi olarak 062 Ankara-Çankaya
sınav merkezinin kodunu yazacaklardır.
Adayların atandıkları sınav merkezleri değiştirilemez. Bu nedenle tercih edilen sınav merkezinin doğru yazılıp yazılmadığı kontrol edilmelidir. ÖSYM gerektiğinde, listede yazılı sınav merkezlerine ek yeni sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. www.gribilge.com Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini tercih eden adayların, sınava başvurusunu tamamladığı  tarih de dikkate alınarak (sınava son başvuru gününde başvuran adaylardan başlamak üzere) belirlenecek bir kısmı, kapasitesi dolmamış diğer sınav merkezlerine atanır. Böyle durumlarda adayın sınava gireceği  yeri saptama yetkisi ÖSYM’ye aittir.

ÖSYM gerekli olduğu hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezine atayabilir. Başvurusunu yapan aday, başvuru süresince ve başvuruların bitimini izleyen beş gün içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden yukarıda belirtilen kurallar doğrultusunda sınav merkezi tercihi değişikliği yapabilecektir. ÖSYM, adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden adres bilgilerini kontrol etme hakkını saklı tutar. Yanlış beyanda bulunan adaylar ÖSYM tarafından belirlenecek sınav merkezlerine
atanabilecektir.
YDS SINAV MERKEZLERİ KODU VE ADI 
010 Adana
030 Afyonkarahisar
061 Ankara-Altındağ-Mamak
062 Ankara-Çankaya
063 Ankara-Kuzey (Keçiören/Yenimahalle/Etimesgut/Sincan)
070 Antalya
090 Aydın
100 Balıkesir
140 Bolu
160 Bursa
170 Çanakkale
190 Çorum
200 Denizli
210 Diyarbakır
220 Edirne
230 Elazığ
250 Erzurum
260 Eskişehir
270 Gaziantep
310 Hatay
320 Isparta
330 Mersin
341 İstanbul (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir/Adalar)
342 İstanbul (Üsküdar/Ümraniye/Beykoz/Şile/Çekmeköy)
343 İstanbul (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)
344 İstanbul (Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)
345 İstanbul (Avcılar/Esenyurt/Beylikdüzü/Küçükçekmece)
346 İstanbul (Güngören/Esenler/Bayrampaşa/Bağcılar/Eyüp)
347 İstanbul (Gaziosmanpaşa/Başakşehir/Sultangazi/Arnavutköy)
348 İstanbul (Kartal/Tuzla/Pendik/Sancaktepe/Sultanbeyli)
349 İstanbul (Çatalca/Silivri/Büyükçekmece)
351 İzmir-Güney (Konak/Balçova/Buca/Gaziemir)
352 İzmir-Kuzey (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
360 Kars
380 Kayseri
410 Kocaeli
420 Konya
430 Kütahya
440 Malatya
450 Manisa
460 Kahramanmaraş
480 Muğla
510 Niğde
540 Sakarya
550 Samsun
580 Sivas
600 Tokat
610 Trabzon
630 Şanlıurfa
650 Van
670 Zonguldak
710 Kırıkkale
900 Lefkoşa
910 Bişkek/Kırgızistan
19. YAZIŞMA ADRESİ
İL KODU alanına, adresi yurt içi olan adaylar il trafik kodunu, adresi KKTC olanlar 90, adresi yurt dışı
olanlar 91 yazacaklardır.
İletişim Bilgileri ile ilgili alanlara size ulaşılabilecek en güvenilir bilgilerinizi yazınız. Merkezimizin
sizinle yapacağı bütün iletişim işlemlerinde bu bilgilerin kullanılacağını unutmayınız.
20. EV/İŞ TELEFON NO 
CEP TELEFON NO 
21. E-POSTA ADRESİ
22. ENGEL DURUMU BİLGİLERİ 
Bu alan, sınava engelli olarak başvuran veya sağlık kurulu raporu olan adaylar tarafından
doldurulacaktır. Diğer adaylar boş bırakacaklardır. Engelli adaylar aşağıdaki seçeneklerden kendilerine
uygun olanı, ENGEL DURUMU alanına yazacaklardır.
1- Görme Engelli,
2- İşitme Engelli,
3- Bedensel Engelli,
4- Diğer Engelli,
5- Geçici Engelli
Tekerlekli sandalye ile sınava girecek adaylar ilgili kutucuğu işaretleyecektir. Bu alanda işaretleme
yapan tüm adaylar başvuru süresi içinde sağlık kurulu raporlarını ÖSYM’ye ulaştırmalıdır.
23. İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ İSTEĞİ
Bu alanı işaretleyen adaylara Aday İşlemleri Sistemi’ne giriş için geçici şifre üretilecektir. Bu işlem için
adaydan herhangi bir ücret alınmayacaktır ve en kısa sürede ÖSYM’nin İnternet adresinden
değiştirilmesi gerekmektedir.
24. ADAYIN İMZASI 
ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; sms, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapılabildiğinden
adaylar tarafından ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin güncel tutulması
zorunludur.

YDS Başvuru formu için buraya tıklayınız.

3 YORUMLAR

Bir yorum bırakın