2013 YDS Sonbahar Aday Başvuru Formu İndir (PDF)

0
1529

Bireysel olarak YDS sonbahar başvurusu yapacak olan adaylar, internetten Aday Başvuru Formunu indirip, başvuruya gitmeden önce doldurmalıdırlar. 2013 YDS sonbahar sınavı için aday başvuru formu aşağıda yer almaktadır.

 

 

Başvuru formunu indirmek için buraya tıklayınız.

 

ADAY BAŞVURU FORMU NASIL DOLDURULACAK ?

Aday Başvuru Formundaki bilgi alanlarının doldurulmasına ilişkin açıklamalar aşağıda sırasıyla verilmiştir.

Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra yazma işlemine geçilmelidir. Yapılacak yanlışlıklardan doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir. Formun doldurulması, başvuru işleminin kolay ve doğru yapılmasına yardımcı olacağı için bu forma yazılan yazının okunaklı olması gereklidir. Form, dolma kalem veya tükenmez kalemle doldurulacaktır. Formun kimlik ile ilgili bilgi alanlarına, adayın nüfus cüzdanında yer alan bilgiler değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan yazılacaktır.

1. T.C. KİMLİK NUMARASI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu alana T.C. Kimlik Numaralarını yazacaklardır.  T.C. Kimlik Numarası edinmiş olup, uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti olan çift uyruklu adaylar ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Pembe/Mavi Kart sahipleri) bu alana T.C. Kimlik Numaralarını yazacaklardır. T.C. Kimlik Numarası bulunmayan KKTC uyruklu, yabancı uyruklu ve uyruğu olmayan adaylar T.C. Kimlik Numarası yerine kullanacakları 11 rakamdan oluşan Yabancı Uyruklu (Y.U.) Numarasını yazacaklardır. Y.U. Numarası edinmek için ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet sayfasındaki “Y.U. NumarasıEdin” başlıklı alana kendilerinden istenen bilgileri girecekler ve böylece oluşan numarayı Aday Başvuru Formuna yazacaklardır. Y.U. Numarası sınavın bütün aşamalarında, ayrıca adayın sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından özenle saklanmalıdır.

2. ADI

3. SOYADI

4. BABA ADI

5. ANNE ADI

6. DOĞUM TARİHİ

7. CİNSİYETİ

8. DOĞUM YERİ

9. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE

10. UYRUĞU

Bu alanda;

a) T.C. uyruklular T.C. seçeneğini işaretleyeceklerdir.

b) Uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular, Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçıları (Pembe/Mavi Kart sahipleri/Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar) “TC” seçeneğini işaretleyeceklerdir.

c) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklular ile uyruğundan biri KKTC olan çift uyruklular “KKTC” seçeneğini işaretleyeceklerdir.

d) Yabancı uyruklular, hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler “Yabancı Uyruklular” seçeneğini işaretleyeceklerdir.

Bu alanda birden fazla seçenek işaretlenebilir.

11. ÖĞRENİM DURUMU

Adaylar aşağıdaki seçeneklerden kendilerine uygun olanı ilgili alana işaretleyeceklerdir. Öğrenim

durumu birden çok seçeneğe uyanlar son durumlarını dikkate alacaklardır.

a) İlkokul

b) Ortaokul

c) İlköğretim

d) Ortaöğretim

e) Ön Lisans

f) Lisans

12. MEZUN OLUNACAK/OLUNAN ÜNİVERSİTE

Bu alanda ön lisans veya lisans düzeyinde eğitim alan/almış olan adaylar, mezun olacakları/oldukları üniversitenin Tablo 1’deki adını ve kodunu yazacaklardır. Diğer adaylar bu alanı boş bırakacaklardır.

13. MEZUN OLUNACAK/OLUNAN ÖN LİSANS/ LİSANS PROGRAMI

Bu alana adaylar öğrenim durumlarına göre;

• Ön lisans diplomasını alacakları/aldıkları yükseköğretim programının adını ve kodunu Tablo 2’den,

• Lisans diplomasını alacakları/aldıkları yükseköğretim programının adını ve kodunu Tablo 3’den bularak yazacaklardır. Bu tablolarda mezun olunacak/olunan programın tam adını bulunamıyorsa, içerik yönünden mezun olunacak/olunan programa en yakın programın adını ve kodunu yazınız. Diğer adaylar bu alanı boş bırakacaklardır.

14. MEZUNİYET TARİHİ

Adaylar, 11.ÖĞRENİM DURUMU alanındaki seçimlerine göre ilgili alanı dolduracaklardır. Halen öğrenimlerini sürdüren adaylar bu alanı boş bırakacaklardır.

5. ÇALIŞTIĞI KURUM ADI

Adaylar, bağlı oldukları kurumu Tablo 4’den bulacaklar ve bu kurumun adını ve kodunu ilgili alana yazacaklardır. Adaylar bağlı oldukları kurum kodunu ararken, Merkez, Taşra, Döner Sermaye ayrımıyapmaksızın, bağlı bulunduğu Bakanlık, Müsteşarlık, Genel Müdürlük, Başkanlık, Rektörlük gibi kurumların kodlarını kullanacaklardır.

Herhangi bir kurumda çalışmayanlar bu alanı boş bırakacaklardır.

16. ÇALIŞTIĞI İLÇE ADI

Adaylar, çalıştıkları yerin bağlı olduğu il ya da ilçeyi Tablo 5’den bulacaklar ve bu yerin adını ve kodunu ilgili alana yazacaklardır. Hâlen bir kurumda çalışmayanlar bu alanı boş bırakacaklardır.

17. SINAV YABANCI DİLİ

Adaylar, sınava hangi dilden gireceklerini belirtmek üzere bu alandaki seçeneklerden birini işaretleyeceklerdir. Bir dönemde yalnız bir dilden sınava girilebildiği için tek bir yabancı dilin işaretlenmesi gerekmektedir. Başvurusunu yapan aday, başvuru süresince ve başvuruların bitimini izleyen beş gün içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.trİnternet adresinden yabancı dil değişikliği yapabilecektir.

18. SINAV MERKEZİ TERCİHİ

Adaylar, bu alana sınava girmek istedikleri sınav merkezinin adını ve kodunu yazacaklardır.

Sınav merkezi tercihinde aşağıdaki kurallar geçerlidir:

a. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce veya Rusçadan sınava başvuran adaylar: Sınav merkezi tercihleri adayların adres illeri veya adres iline yakın sınav merkezleri olarak sınırlandırılmıştır. Buna göre adaylar; eğer adres illerinde sınav yapılıyorsa bu sınav merkezini, adres illerinde sınav yapılmıyorsa ÖSYM tarafından belirlenen yakın sınav merkezlerini tercih edebileceklerdir. Adayların Adres İline Göre Tercih Edebilecekleri Sınav Merkezleri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde “YDS Başvuru Bilgileri” alanı içinde yer almaktadır. Sınav Merkezi Tercihi alanında sadece sistem tarafından izin verilen sınav merkezlerinden biri tercih edilebilir (Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve

Rusçadan herhangi birinde, aynı sınav merkezinde sınava alınacak aday sayısının 600’den daha az olduğu durumlarda sınav güvenlik tedbirleri uyarınca ilgili sınav merkezinde o dilde sınav yapıp yapmama ve ilgili sınav merkezinde o dilde sınav yapılmaması durumunda ise bu adayların hangi sınav merkezinde sınava alınacağı hakkında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından başvurular tamamlandıktan sonra karar verilecektir.).

b. Bulgarca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca veya Yunancadan sınava başvuran adaylar (İlgili yönetmelik gereği YDS Sonbahar Döneminde bu dillerden sınav yapılmayacaktır.) : S

Sınav merkezi tercihi olarak Ankara’daki 3 sınav merkezinden birini tercih edebileceklerdir [061 Ankara-Altındağ-Mamak, 062 Ankara-Çankaya, 063 Ankara-Kuzey

(Keçiören/Yenimahalle/Etimesgut/Sincan )].

c. Çince, Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Sırpça veya Ukraynacadan (Ukraince) sınava başvuran adaylar (İlgili yönetmelik gereği YDS Sonbahar Döneminde bu dillerden sınav yapılmayacaktır.): Sınav Merkezi tercihi olarak 062 Ankara-Çankaya sınav merkezinin kodunu yazacaklardır.

Adayların atandıkları sınav merkezleri değiştirilemez. Bu nedenle tercih edilen sınav merkezinin doğru yazılıp yazılmadığı kontrol edilmelidir. ÖSYM gerektiğinde, listede yazılı sınav merkezlerine ek yenisınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini tercih eden adayların, sınava başvurusunu tamamladığıtarih de dikkate alınarak (sınava son başvuru gününde başvuran adaylardan başlamak üzere) belirlenecek bir kısmı, kapasitesi dolmamış diğer sınav merkezlerine atanır. Böyle durumlarda adayın sınava gireceği yeri saptama yetkisi ÖSYM’ye aittir. ÖSYM gerekli olduğu hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezine atayabilir. Başvurusunu yapan aday, başvuru süresince ve başvuruların bitimini izleyen beş gün içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden yukarıda belirtilen kurallar doğrultusunda sınav merkezi tercihi değişikliği yapabilecektir. ÖSYM, adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden adres bilgilerini kontrol etme hakkını saklı tutar.

Yanlış beyanda bulunan adaylar ÖSYM tarafından belirlenecek sınav merkezlerine atanabilecektir. İlgi Yönetmelik gereği; YDS İlkbahar Dönemi Sınavları, Almanca, Arapça, Bulgarca, Çince,Danimarkaca (Danish Dili), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch Dili), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca (Ukraince) ve Yunanca dillerinden, Sonbahar Dönemi Sınavları ise sadece Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusçadan yapılır. Bu nedenle “b” ve “c” maddeleri Sonbahar Dönemi Sınavında işleme alınmaz.

SINAV MERKEZLERİ KODU VE ADI

010 Adana

030 Afyonkarahisar

061 Ankara-Altındağ-Mamak

062 Ankara-Çankaya

063 Ankara-Kuzey (Keçiören/Yenimahalle/Etimesgut/Sincan)

070 Antalya

090 Aydın

100 Balıkesir

140 Bolu

160 Bursa

170 Çanakkale

190 Çorum

200 Denizli

210 Diyarbakır

220 Edirne

230 Elazığ

250 Erzurum

260 Eskişehir

270 Gaziantep

310 Hatay

320 Isparta

330 Mersin

341 İstanbul (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)

342 İstanbul (Üsküdar/Ümraniye/Beykoz/Şile/Çekmeköy)

343 İstanbul (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)

344 İstanbul (Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)

345 İstanbul (Avcılar/Esenyurt/Beylikdüzü/Küçükçekmece)

346 İstanbul (Güngören/Esenler/Bayrampaşa/Bağcılar/Eyüp)

347 İstanbul (Gaziosmanpaşa/Başakşehir/Sultangazi/Arnavutköy)

348 İstanbul (Kartal/Tuzla/Pendik/Sancaktepe/Sultanbeyli)

349 İstanbul (Çatalca/Silivri/Büyükçekmece)

351 İzmir-Güney (Konak/Balçova/Buca/Gaziemir)

352 İzmir-Kuzey (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)

360 Kars

380 Kayseri

410 Kocaeli

420 Konya

430 Kütahya

440 Malatya

450 Manisa

460 Kahramanmaraş

480 Muğla

510 Niğde

540 Sakarya

550 Samsun

580 Sivas

600 Tokat

610 Trabzon

630 Şanlıurfa

650 Van

670 Zonguldak

710 Kırıkkale

900 Lefkoşa

910 Bişkek/Kırgızistan

19. YAZIŞMA ADRESİ

İL KODU alanına, adresi yurt içi olan adaylar il trafik kodunu, adresi KKTC olanlar 90, adresi yurt dışıolanlar 91 yazacaklardır.

İletişim Bilgileri ile ilgili alanlara size ulaşılabilecek en güvenilir bilgilerinizi yazınız. Merkezimizin sizinle yapacağı bütün iletişim işlemlerinde bu bilgilerin kullanılacağını unutmayınız.

20. EV/İŞ TELEFON NO

CEP TELEFON NO

21. E-POSTA ADRESİ

22. ENGEL DURUMU BİLGİLERİ

Bu alan, sınava engelli olarak başvuran adaylar tarafından doldurulacaktır. Diğer adaylar bu alanı boşbırakacaklardır. Bu alanda işaretleme yapan tüm adayların başvuru süresi içinde ilgili sağlık kurulu raporlarının onaylı bir örneğini ÖSYM’ye ulaştırmaları zorunludur. Sağlık kurulu raporu ÖSYM’ye ulaşmayan adayların bu alanı boş bıraktıkları kabul edilecek ve işlemler bu doğrultuda devam edecektir.

Engelli adaylar aşağıdaki seçeneklerden kendilerine uygun olan seçeneği, ENGEL DURUMU alanına yazacaklardır.

1-Görme Engelli

a)Görme engelim nedeniyle sınavda “Okuyucu” ve “İşaretleyici” yardımına ihtiyacım var(Bu seçeneği işaretleyen adaylara, soru kitapçığında yer alan sorular sınav salonunda görevli “Okuyucu” tarafından okunur. Bu adayların sınavda soruları kendisinin de okumasına kesinlikle izin verilmez. Sınavda okuyucu yardımı aldığı hâlde soruları kendisinin de okuduğu tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılır.)

b) Sınavda sadece “İşaretleyici” yardımına ihtiyacım var(Görme engeli nedeniyle cevap kâğıdında işaretleme (kodlama) yapamayan adaylara sadece işaretleyici yardımı verilir. Sınavda sadece işaretleyici yardımı alan adaylara, işaretleyici görevli tarafından soruların okunmasına izin verilmez. Sadece işaretleyici yardımı aldığı halde işaretleyici görevliden okuma yardımı aldığı tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılır.)

I)14 puntoda yazılmış soru kitapçığı istiyorum

II)9 puntoda yazılmış soru kitapçığı istiyorum

c)Sınavda “Okuyucu” ve “İşaretleyici” yardımı istemiyorum.

I)14 puntoda yazılmış soru kitapçığı istiyorum

II)9 puntoda yazılmış soru kitapçığı istiyorum

2-İşitme Engelli

a)Engelim nedeniyle sınavda işaretleyici yardımına ihtiyacım var

b) Sınavda işaretleyici yardımı istemiyorum.

3-Bedensel Engelli

a)Engelim nedeniyle sınavda işaretleyici yardımına ihtiyacım var

b) Sınavda işaretleyici yardımı istemiyorum

c)CP hastasıyım, sınavda okuyucu ve işaretleyici yardımına ihtiyacım var

(Sağlık kurulu raporlarında, vücutlarında motor sistem mekanizması yeterli düzeyde

gelişmediği için vücut hareketlerine hakim olamadığı belirtilen CP hastalarından

sınavda okuyucu ve işaretleyici yardımına ihtiyacı olanlar bu alanı işaretleyeceklerdir.

Bu durumdaki adaylardan sınavda okuyucu ve işaretleyici yardımı istemeyenler ile

yukarıdaki tanıma uygun raporları bulunmayan CP hastası adaylar, a ve b

seçeneklerinden kendilerine uygun seçeneği işaretleyeceklerdir.)

4-Diğer Engelli

a)Engelim nedeniyle sınavda işaretleyici yardımına ihtiyacım var

b) Sınavda işaretleyici yardımı istemiyorum

5-Geçici Engelli

a)Engelim nedeniyle sınavda işaretleyici yardımına ihtiyacım var

b) Sınavda işaretleyici yardımı istemiyorum

DİKKAT: Ellerini kullanamadığı için cevap kâğıdında işaretleme (kodlama) yapamayan adaylara sadece işaretleyici yardımı verilir. Sınavda işaretleyici yardımı alan adaylara, işaretleyici görevli tarafından soruların okunmasına izin verilmez. Sadece işaretleyici yardımı aldığı halde işaretleyici görevlidenokuma yardımı da aldığı tespit edilen engelli adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.

Tekerlekli sandalye ile sınava girecek adaylar ilgili kutucuğu işaretleyecektir. 10Başvuru aşamasında engelli olduğunu belirten ve başvuru sistemine engelli olarak kaydedilen adayların başvuru süresi içinde, bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları sağlık kurulu raporlarının onaylıbir örneğini ÖSYM’ye ulaştırmaları zorunludur. Bu alanda işaretleme yapan ve başvuru sistemine engelli olarak kaydedilen adayların, başvuru süresi içinde sağlık raporlarının onaylı bir örneği ÖSYM’ye ulaşmadığı takdirde engelli olarak bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar sınava engelli aday olarak katılamayacaklardır. Sınava engelli aday olarak girdiği hâlde sağlık raporunun ÖSYM’ye ulaşmadığı tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılır.

23. İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİİSTEĞİ

Bu alanı işaretleyen adaylara Aday İşlemleri Sistemi’ne giriş için geçici şifre üretilecektir. Bu işlem için adaydan herhangi bir ücret alınmayacaktır ve en kısa sürede ÖSYM’nin İnternet adresinden değiştirilmesi gerekmektedir.

24. ADAYIN İMZASI

ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; sms, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapılabildiğinden adaylar tarafından ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin güncel tutulmasızorunludur.

Bir yorum bırakın