2013 YDS Sonbahar Sınav Süresi ve Kurallar

0
1930

2013 YDS sonbahar dönemi sınavı 1 Eylül 2013 tarihinde yapılacak.

Sınav 9:30’da başlayacaktır, sınavın süresi ise 2,5 saat yani 150 dakikadır.

Sınavın uygulanmasına ilişkin esaslar:

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından, adayların sınav binalarına bu belgeler dışında
herhangi bir eşya getirmemeleri gerekmektedir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati,
adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile şeker ve peçete ÖSYM tarafından
sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.
Sınavın yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üstleri emniyet görevlileri tarafından elle
ve/veya dedektörle aranacak, çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb.
cihazlar ile kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli
eşyalar ve her türlü elektronik/mekanik cihaz ile çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araç sınav binalarına
kesinlikle alınmayacaktır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav sırasında ya da sınavdan
sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav binaları/salonları ÖSYM
tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtlarının gerektiğinde kanıt olarak
kullanılacağı unutulmamalıdır.

yds 2013

Bina girişinde yığılmaya yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara
getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri son derece önemlidir.
Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava
girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.
Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanı/süresi geçerli pasaportları kontrol edilerek
alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturacaklardır. Salondaki görevliler ilk iş olarak adayların tek
tek kimlik kontrollerini yapacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra
salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okuyacak, üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik Numarası,
adı ve soyadı bulunan cevap kâğıtları ile içinde iki adet kurşun kalem, kalemtıraş, silgi, şeker ve peçete bulunan
kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır.
Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır. Adaylar,
kendilerine verilen soru kitapçıklarında yer alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol ettikten sonra, soru
kitapçığının kapağı üzerindeki adı, soyadı, T.C. Kimlik Numarası/Y.U. Numarası salon no. ile sıra no.
bilgilerini dolduracaklar ve soru kitapçık numarasını cevap kâğıdında “Soru Kitapçık Numarası’’ alanına yazıp
kodlayacaklardır. Bu işlemin doğru ve eksiksiz olarak yapıldığı, hem soru kitapçığında hem de cevap kâğıdının
ilgili alanında yine aday tarafından onaylanacaktır. Cevap kâğıdı üzerine soru kitapçığı numarasının doğru ve
eksiksiz kodlanmasından aday sorumludur.

yds kaç saat ?
Sınav başladıktan sonra adayların ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde sınav salonunu terk etmeleri
yasaktır. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan
çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne sebeple
olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 110 dakikası dolana kadar sınav
binasında bekletilecektir. YDS sınav süreleri.
Sınav sırasında ÖSYM Temsilcileri sınav salonlarını denetleyebilirler ve gerekli gördükleri takdirde Sınava
Giriş Belgeleri ile kimlik kontrollerini yeniden yapabilirler. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından
kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtlarının gerektiğinde kanıt olarak kullanılacağı
unutulmamalıdır.

Bir yorum bırakın