2013 YGS Konuları ve Soru Sayıları

0
3048

Aşağıda YGS’de soru çıkacak olan konular, dersler ve derslerin soru sayıları yer almaktadır.

YGS’de ortak müfredata dayalı Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. Adaylar, güncel öğretim programlarından sorumludur.

  • Türkçe: 40 Soru
  • Tarih: 15
  • Coğrafya:12
  • Felsefe: 8
  • Din:5 (LYS’de 8 soru)*
  • Matematik: 40
  • Fizik: 14
  • Kimya: 13
  • Biyoloji: 13

*Din dersi konuları ve sorularının içeriği hakkında bilgimiz yoktur. 

YGS Kılavuzu için buraya tıklayınız.

YGS 2013 Türkçe

2013 YGS TÜRKÇE KONULARI
1 Cümlede Anlam
2 Paragraf
3 Sözcük Türleri(İsim, Fiil, Zarf, Zamir, Edat, Bağlaç, Ünlem
4 Sözcüğün Yapısı
5 Cümlenin Öğeleri
6 Fiil Çatısı
7 Cümle Çeşitleri
8 Anlatım Bozuklukları
9 Ses Bilgisi
10 Yazım Kuralları
11 Noktalama İşaretleri
12 İletişim
13 Dil Kültür
14 Dillerin Sınıflandırılması
15 Sözcükte Anlam

YGS 2013 Matematik

 

2013 YGS MATEMATİK KONULARI
1 Sayılar
2 Basamak Kavramı
3 Taban Aritmetiği
4 Bölme-Bölünebilme
5 OBEB-OKEK
6 Rasyonel Sayılar
7 Sıralama-Basit Eşitsizlikler
8 Mutlak Değer
9 Üslü İfadeler
10 Köklü İfadeler
11 Oran-Orantı
12 Denklem Çözme
13 Problemler
14 Mantık
15 Kümeler
16 Bağıntı-Fonksiyon
17 İşlem-Modüler Aritmetik
18 Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık

YGS 2013 GEOMETRİ

YGS GEOMETRİ KONULARI
1 Temel Kavramlar-Doğruda Açı
2 Üçgende Açı
3 Özel Üçgenler(Dik Üçgen-Eşkenar Üçgen-İkizkenar Üçgen
4 Üçgende Alan
5 Üçgende Benzerlik
6 Açıortay-Kenarortay
7 Üçgende Açı-Kenar Bağıntıları
8 Çokgenler
9 Çember-Daire
10 Katı Cisimler
11 Doğrunun Analiyiği
12 Noktanın Analitiği
13 Simetri-Döndürme

YGS 2013 TARİH

YGS TARİH KONULARI
1 Tarih Bilimi ve Uygarlığın Doğuşu
2 İlk Uygarlıklar
3 İlk Türk Devletleri
4 İslam Tarihi ve Uygarlığı
5 Türk İslam Devletleri
6 Türkiye (Anadolu) Tarihi
7 Beylikten Devlete (1300 – 1453)
8 Dünya Gücü: Osmanlı Devleti (1453 – 1600)
9 Arayış Yılları (XVII. yüzyıl)
10 Diplomasi ve Değişim (XVIII. yüzyıl)
11 En Uzun Yüzyıl (1800 – 1922)
12 Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler
13 Mustafa Kemal’in Çalışmaları ve Amasya Genelgesi
14 Erzurum ve Sivas Kongreleri
15 Amasya Görüşmesi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması
16 Misak – ı Milli ve İstanbul’un İşgali
17 I. Dönem TBMM, TBMM’ye Karşı Ayaklanmalar, Sevr Antlaşması
18 Kurtuluş Savaşı Muharebeleri
19 Lozan Antlaşması
20 Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması
21 Çok Partili Siyasal Sisteme Geçiş Denemeleri
22 Atatürk Devrimleri
23 Atatürkçü Düşünce Sistemi ve İlkeler
24 Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası

YGS 2013 COĞRAFYA

YGS COĞRAFYA KONULARI
1 Dünyanın Şekli ve Coğrafi Konum
2 Dünyanın Hareketleri
3 Harita Bilgisi
4 İklim Bilgisi
5 İç ve Dış Kuvvetler
6 Beşeri Coğrafya
7 Ekonomik Faaliyet Türleri

YGS FELSEFE GRUBU KONULARI

YGS FELSEFE KONULARI
1 Felsefeye Giriş
2 Bilgi Felsefesi
3 Bilim Felsefesi
4 Varlık Felsefesi
5 Ahlak Felsefesi
6 Siyaset Felsefesi
7 Estetik
8 Din Felsefesi

YGS FİZİK

YGS FİZİK KONULARI
1 Fiziğin Doğası
2 Vektör-Kuvvet-Denge
3 Basit Makineler
4 Ağırlık Merkezi
5 Doğrusal Hareket
6 İş-enerji
7 Maddenin Özellikleri(Kütle-Hacim-Özkütle)
8 Basınç
9 Sıvıların Kaldırma Kuvveti
10 Katı ve Sıvılarda Genleşme
11 Isı-Sıcaklık
12 Elektrostatik
13 Elektrik Akımı
14 Manyetizma
15 Işık Bilgisi
16 Mercekler-Aynalar
17 Ses-Uzay

YGS 2013 KİMYA

YGS KİMYA KONULARI
1 Kimyanın Gelişimi
2 Bileşikler
3 Kimyasal Değişimler
4 Karışımlar
5 Hayatımızdaki Kimya
6 Madde ve Özellikleri
7 Atomun Yapısı
8 Periyodik Cetvel
9 Kimyanın Temel Kanunları

YGS 2013 BİYOLOJİ

YGS BİYOLOJİ KONULARI
1 Biyoloji Bilimi-Bilimsel Çalışma
2 Canlıların Ortak Özellikleri
3 Canlıların Temel Bileşenleri
4 Hücrenin Yapısı
5 Hücre Zarında Madde Alışverişleri
6 Nükleik Asitler
7 Protein Sentezi
8 Enzimler
9 Canlıların Sınıflandırılması
10 Ekoloji
11 Solunum-Fotosentez
12 Mitoz-Mayoz Hücre Bölünmeleri
13 Kalıtım-Evrim
14 Bitkiler
15 Vücudumuzdaki Sistemler
16 Duyu Organları

okul1

Bir yorum bırakın