2013 Zabıt Katipliği Başvuru Bilgilendirmesi ve Gerekli Belgeler

0
1963

2013 Adalet Bakanlığı Zabıt katipliği başvuruları devam ediyor. 25 Şubatta başlayan başvuru süreci 6 Mart 2013’e kadar sürecek. Zabıt katipliği başvuru formu ve diğer gerekli belgeler aşağıda sıralanmıştır.

Uygulama sınavı: 30 Mart 2013 saat 9

Sözlü sınav: 6 Nisan 2013 saat 9

Nasıl Başvuru Yapabilirim ?

  • Adalet Komisyonu Başkanlıklarına veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına
  • Mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılan başvurulara ilişkin evrak, masrafı ilgilisinden alınmak suretiyle aynı gün acele posta servisi (APS) ile ilgili adalet komisyonu başkanlığına gönderilecektir. Posta ile veya diğer iletişim araçlarıyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Sadece tek bir adalet komisyonunun yapacağı sınava başvurabilirsiniz. fazla başvuru halinde kazansanız bile sınavınız geçersiz sayılır.

Zabıt Katipliği Başvurusu için gerekli belgeler:

a) Başvuru formu , Başvuru FORMU İÇİN TIKLAYINIZ. (Ctrl+s ile indirebilirsiniz)

b) Öğrenim belgesi (aslı veya komisyon başkanlığınca ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği),

c) KPSS-2012 sınav sonuç belgesi (aslı veya bilgisayar çıktısı ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği),

d) Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika ya da yukarıda belirtilen okullardan mezun olduğuna dair belge,

e) Adayların eşlerinin iş durumlarına ilişkin dilekçe şeklinde beyan,

f) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 12 nci maddesine uygun olarak doldurulacak Arşiv Araştırması Formunu ibraz etmek zorundadırlar (Adalet komisyonlarından temin edilecektir).

9) Atama yapılacak yerlere ilişkin sayıları gösteren EK–1/A ve EK–1/B listeler aşağıda gösterilmiştir.

EK-1/A: Sözleşmeli zabıt katibi pozisyonları için sınav izni verilen yerler

EK-1/B: Kadrolu zabıt katipliği için sınav izni verilen yerler

zabıt katipligi

Bir yorum bırakın