2014 ALES İlkbahar Sınav Tarihi ve Süresi

0
1455

2014 ALES ilkbahar dönemi sınavı 11 Mayıs 2014 tarihinde yapılacaktır. 9:30’da başlayacak olan sınav 150 dakika sürecektir.

SAATİ VE SÜRESİ : 09.30, 150 dakika

İLKBAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHİ : 11 Mayıs 2014

ADAYLARIN, SINAVA GİRERKEN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

a) İLGİLİ SINAV DÖNEMİNE AİT 2014 – ALES SINAVA GİRİŞ BELGESİ: Bu belgeyi
adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet
adresinden, sınav tarihinin 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin
üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday
Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde
yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava
gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü
kendisine kolaylık sağlayacaktır.

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden
adaylar tekrar İnternet’ten edinebileceklerdir. Adaylar İnternet’ten edinecekleri bu belgelerin
renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde
adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken
belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından
belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır.
Sınava Giriş Belgesinin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka
yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

2012 ales

 
b) NÜFUS CÜZDANI VEYA SÜRESİ GEÇERLİ PASAPORT: Adayın, sınava girebilmesi için
Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya pasaportunun da yanında bulunması
zorunludur. Nüfus cüzdanı, pasaport dışında zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile
askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli
değildir.), tutuklu/hükümlü adayların bu durumlarını kanıtlayan fotoğraflı resmî belge, Türk
vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar özel
kimlik belgesi olarak kabul edilir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb.
diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk
damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir
fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk
damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C.
Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul
edilmeyecektir.

Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava
alınmayacaktır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon
görevlilerinin veya ÖSYM Temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu
adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından, adayların sınav binalarına bu belgeler dışında
herhangi bir eşya, araç gereç getirmemeleri gerekmektedir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir
adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile şeker ve peçete
ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava, şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

Bir yorum bırakın