2014 ALES Soru Sayıları ve Sınav Süresi Değiştirildi

0
1699

2014 ALES ilkbahar sınavındaki soru sayıları ve süresi azaltılmıştır. Yeni sınavda 40 soruluk 4 testten 3’ünü cevaplayacak olan adaylar toplamda 120 soru çözmüş olacaklar ve toplam 150 dakikalık süreleri olacak.

Daha önce ALES’te toplam 150 soru çözülüyor, adaylara toplam 180 dk. veriliyordu.

2014 ALES SAATİ VE SÜRESİ : 09.30, 150 dakika

Adaylar hangi testleri çözmeli ?

Sınavda uygulanacak testin sayısal bölümünde 40’ar sorudan oluşan iki test (Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri); sözel bölümünde ise 40’ar sorudan oluşan iki test (Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri) yer alacaktır.

Bütün adaylar, dört testten, yüksek olarak hesaplanmasını istedikleri ağırlıklı puana uygun en az üçünü seçerek toplamda 120 soru cevaplandırmış olacaklardır. Ağırlıklı puanlara göre testlerin ağırlıkları tabloda yer almaktadır. Adaylar istedikleri takdirde bütün testleri cevaplandırabileceklerdir.

ales
Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Sayısal-2 Testindeki soruların, Sayısal-1 Testindeki sorulara göre daha ileri düzey sorular olması planlanmaktadır. Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri ise, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Her bir testteki sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test
soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

Bir yorum bırakın