2014 Pomem Başvuru Tarihleri

0
1944

2014 yılında Pomem başvurusu yapıcak olan adaylar KPSS’ye katılmalıdırlar. 2014 yılında Pomem başvurularının ne zaman yapılacağı henüz kesinleşmemiş olsa da geçen yılın tarihlerine bakarak tahmin yürütebiliriz. 

Geçtiğimiz yıl Pomem’e başvurular eylül ayında yapılmıştı. 2014 Pomem başvurularının da eylül ayında başlamasını bekliyoruz.

Başvurular nereden yapılacak ?

İl Emniyet Eğitim Şube Müdürlükleri

2014 Pomem’e kimler başvurabilir ?

Bilgi için buraya tıklayınız.

Başvuru esnasında istenecek belgeler ise şunlardır:

polis mesleka) Başvuru dilekçesi, (Başvuru esnasında İl Emniyet Müdürlüklerinceverilecektir.)

b) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, (Başvuruesnasında İl Emniyet Müdürlüklerince verilecektir.)

c)Lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi yada mezunolduğuna dair ilgili üniversiteden alınan resmi yazı. (Yabancı ülkeden alınanlisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabuledilecektir.)

d) Askerlikten muaf olanların muafiyet belgesi,sağlık nedeniyle muaf olanların sağlık raporu,

e) KPSS Sonuç Belgesinin internet çıktısı,

f) 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıylayürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık veKıyafetine Dair Yönetmeliğe uygun olarak son bir yıl içinde çekilmiş dört (4)adet vesikalık fotoğraf,

g) Adayların adres bilgileri, Adres Kayıt sisteminden İl EmniyetMüdürlüğünce müracaat esnasında alınacaktır. Adres Kayıt Sistemine kayıtlıolmayanların kayıt yaptırmaları zorunludur. Askerde olanlar birliklerinden askerdeolduklarına dair belge getireceklerdir.

h) Bir (1) adet yarım kapak dosya,

gribilge.com

Bir yorum bırakın