2014 YDS Sınav Giriş Yerleri Ne Zaman Belli Olacak ?

0
1543

YDS ilkbahar dönemi sınavı 6 nisan 2014 pazar günü yapılacak. Adayların çoğu sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM genel itibariyle sınav giriş yerleri ve belgelerini sınavdan 10 gün önce açıklamaktadır. Yani sınav giriş yerleri, 27 Mart’a kadar açıklanmış olacaktır.

Sınav giriş belgelerinize ais.osym.gov.tr adresinden giriş yaparak ulaşabileceksiniz. Belgeyi yazıcı bağlantılı bir bilgisayardan ctrl+p’ye basarak yazdırabilirsiniz.

2014 YDS İlkbahar Sınav Giriş Belgeleri Yayınlandı

 

 

Aşağıda sınava katılacak olan adaylara yönelik bazı hatırlatmalarımız bulunmaktadır.
YDS İLKBAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHİ, SAATİ VE SÜRESİ : 6 Nisan 2014, 9.30, 2,5 saat (150 dakika)

Almanca, Arapça, Bulgarca, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Rusça ve Yunancadan yapılacak
sınavlarda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler kullanılır. Bu diller için sınavda sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri
ve okuduğunu anlama soruları bulunmaktadır. Diğer dillerde sınav yabancı dilden Türkçeye ve Türkçeden yabancı
dile çeviri şeklinde yapılır. Çeviri için 150-200 sözcükten oluşan metinlerden yararlanılır.
İngilizce sınavında kullanılan kaynaklar ABD, İngiltere ve Kanada gibi İngilizce konuşulan ülkelere aittir. Bu
sınavda İngiliz İngilizcesine ait dil alışkanlıkları izlenmekle birlikte Amerikan İngilizcesi kullanımının daha yaygın
olduğu durumlarda adaylara bir dezavantaj oluşturmaması için yaygın olan kullanım tercih edilmektedir.
Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılamaz.

3.1. ADAYLARIN SINAVA GİRERKEN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER
a) İLGİLİ SINAV DÖNEMİNE AİT 2014-YDS SINAVA GİRİŞ BELGESİ :
Bu belgeyi adaylar, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet
adresinden sınav tarihinin 10 gün öncesinden başlamak üzere edineceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava
gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday sınava giriş belgesinde yazılı
olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde
sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile
sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır.
Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar
tekrar İnternet’ten edinebileceklerdir. Adaylar İnternet’ten edinecekleri Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya
siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının
bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının
görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve
arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

yds 2013
b) NÜFUS CÜZDANI VEYA SÜRESİ GEÇERLİ PASAPORT:
Adayın sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya süresi geçerli
pasaportunun da yanında bulunması zorunludur. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında, zorunlu askerlik
görevini ifa eden er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf
askerler için geçerli değildir.), tutuklu/hükümlü adayların bu durumlarını kanıtlayan fotoğraflı resmî belge,
Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar kabul
edilecektir. Bunların dışında; sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için
geçerli sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın son iki yıl içinde çekilmiş bir
fotoğrafı ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı; pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde, salon görevlisi
tarafından kolaylıkla görülebilecek soğuk damga, son iki yıl içinde çekilmiş bir fotoğraf veya T.C. Kimlik
Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaportlar kabul edilmeyecektir.
Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava
alınmayacaktır.
Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon görevlilerinin veya ÖSYM
temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca
geçersiz sayılacaktır. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler
dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getiremezler. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati,
adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile şeker ve peçete ÖSYM tarafından
sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir

Bir yorum bırakın