2014 YGS Tarih Konuları

1
1939
2014 YGS’ye hazırlanan öğrenciler için tarih sorularının hangi konulardan çıkabileceğine yönelik tahminlerimizi bu konudan paylaşacağız.
YGS TARİH KONULARI 2014 YGS Soru Sayıları
1 İlk Çağ Medeniyetleri 1
2 İslam Öncesi Türk Tarihi 1
3 İslam Tarihi ve Uygarlığı 1
4 Türkiye Selçuklu Devleti 1
5 Beylikten Devlete Osmanlı (1300-1453) 1
6 En Uzun Yüzyıl (1800 – 1922) 1
7 20. yüzyılda Osmanlı Devleti 1
8 Yakınçağ’da Avrupa 1
9 Kurtuluş Savaşına hazırlık dönemi 2
10 Kurtuluş Savaşı Muharebeleri 1
11 İnkilaplar 1
12 Mondros Ateşkes Antlaşması ve Sonrasındaki Gelişmeler 0
13 Mustafa Kemal’in Çalışmaları ve Amasya Genelgesi 0
14 Erzurum ve Sivas Kongreleri 0
15 Amasya Görüşmesi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nin Toplanması 0
16 Misak – ı Milli ve İstanbul’un İşgali 0
17 I. Dönem TBMM, TBMM’ye Karşı Ayaklanmalar 0
18 Sevr Antlaşması 0
19 Lozan Antlaşması 0
20 Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması 0
21 Jeopolitik Konum 1
22 Atatürk Devrimleri 1
23 Türk Dış Politikası 1
TOPLAM 15

2013 YGS’de çıkan tarih soruları ve çözümleri için buraya tıklayınız.

2013 YGS’de Tarih soruları nasıldı ?

Tarih: 5 sorunun biri çoktan seçmeli, 14’üyse tek seçenekli soru tipinde. Alışılagelen tipte paragraf verilip o paragraftan yorum istenilmesiyle ilgili 10 soru varken bilgi ve özellikle terim bilgisi isteyen soru sayısı ise 4. Bir soru da öncüllü.

1 YORUM

Bir yorum bırakın