2014 Yılı Yeni Vergi, Harç ve Cezalar (Tablo)

0
1667

2014 yılından itibaren vergi, harç ve cezaların miktarları yükseltilecektir. Aşağıdaki tabloda 2013 yılıyla karşılaştırmalı olarak 2014 yılı vergileri yer almaktadır.

 

 

VERGİ CEZALARI 2013 2014
En az ceza haddi:
-Damga vergisi 9,40 9,76
-Diğer vergilerde 19,0 19,74
Özel usulsüzlük cezaları:
– Fatura, gider pusulası, verilmemesi ve alınmaması 190 197
– Birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı için 70 73
– İkinci sınıf tüccarlar için 35 36
– Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihazla verilen fiş, giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, yolcu listesi…vs bulundurulmaması 190 197
– Bilgi vermekten çekinenlere 1. sınıf tüccartalara kesilecek özel usulsüzlük cezası 1200 1247
Motorlu Taşıtlar Vergisi:
Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş) -1300 cm3 ve aşağısı 517 537
Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş) -1301-1600 cm3 arası 827 860
Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-1601-1800 cm3 arası 1.457 1.514
Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-1801-2000 cm3 arası 2.295 2.385
Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-2001-2500 cm3 arası 3.443 3.578
Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-2501-3000 cm3 arası 4.799 4.987
Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-3001-3500 cm3 arası 7.308 7.595
Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-3501-4000 cm3 arası 11.489 11.940
Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-4001 cm3 ve üstü 18.803 19.541
Motosikletler (1-3 yaş)-100-250 cm3 arası 99 103
Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş) -251-650 cm3 arası 203 211
Motosikletler (1-3 yaş) -651-1200 cm3 arası 517 537
Motosikletler (1-3 yaş) -1201 ve üstü 1.249 1.298
Minibüs (1-6 yaş) 620 644
Otobüs ve benzerleri (1-6 yaş) -Oturma yeri 25 kişiye kadar 1.562 1.623
Otobüs ve benzerleri (1-6 yaş) -Oturma yeri 46 kişi ve üstü 2.500 2.598
Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) – 1.500 kg ‘a kadar 558 579
Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -5.001- 10.000 kg arası 1.874 1.948
Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -10.001- 20.000 kg arası 2.250 2.338
Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) – 20.001 kg ve üstü 2.815 2.925
Pasaport harçları:
– 6 aya kadar olanlar 92,55 96,18
-1 yıl için olanlar 135,20 140,50
-2 yıl için olanlar 220,65 229,32
-3 yıl için olanlar 313,25 325,56
-3 yıldan fazla süreliler 441,40 458,74
Yargı harçları:
-Sulh mahkemesi, icra tetkik mercii 11,30 11,74
-Asliye ve idare mahkemesine başvuru 24,30 25,25
Yabancılara çalışma izin belgesi:
-1 yıl süreli çalışma 158,25 164,46
-3 yıla kadar çalışma 476,30 495,01
Sürücü belgesi harçları:
-A, F ve H sınıfı sürücü belgesi 110,8 115,15
-B sınıfı sürücü belgesi 333,6 346,71
-Uluslararası sürücü belgesi 222,4 231,14
Avcılık belgesi:
-Avcılık derneklerine dahil olan 135,50 140,82
-Avcılık derneklerine dahil olmayanlar 148,10 153,92
Silah taşıma ruhsat harcı (her yıl) 618,50 642,80
Silah bulundurma 989,55 1.028,42
Damga Vergisi:
-Makbuz senedi 13,95 14,49
-Rehin senedi 8,25 8,57
-Yıllık gelir vergisi beyannameleri 39,65 41,20
-Kurumlar vergisi beyannameleri 53 55
-KDV beyannameleri 26,25 27,28
Trafik cezaları:
-Kırmızı ışıkta geçme 166 172
-Alkollü araç kullananlar İlk yakalamada 700 727
-Alkollü araç kullananlar İkinci yakalamada 877 911
-Hız sınırlarını yüzde 30’a kadar aşan sürücüler 166 172
-Hız sınırlarını -Yüzde 30’dan fazla aşanlar 343 356
-Emniyet kemeri takmama 77 80
 yılbaşı 2014 (3)

Bir yorum bırakın