2015 TEOG’da iptal edilen soru var mı ?

0
2370

TEOG sonuçları 9 OCak 2015 itibariyle açıklanmıştır. MEB, sınav sonuçlarını açıklamak için 9 Ocak’ı beklemiştir nitekim süregelen bir soru itirazı mahkeme kararı beklenmekteydi. Buna göre TEOG’da iptal edilen soru olmamıştır. 

MEB Basın Müşaviri Abdülkadir Özkan:

“Sınav sonuçlarını daha erken açıklayacak duruma gelmiş olmamıza rağmen, Türkçe ve matematik derslerinden birer soruya açılan davalar nedeniyle çocuklarımızın mağduriyet yaşamaması için mahkeme süreci bekleniyordu. Gelinen aşamada 2577 sayılı yasanın 20/B maddesi gereğince ivedi yargılama usulünce öngörülen makul sürede mahkemeden herhangi bir iptal kararı gelmediğinden, sınav sonuçlarının açıklanmasına karar verildi.”

2014 teog

Bir yorum bırakın