2015 Üniversite Tercih, Taban Puan ve Kontenjan Kılavuzu Yayınlandı (ÖSYM)

0
7483

ÖSYM, 2015 yılı Üniversite Tercih, Taban Puanlar ve Kontenjan kılavuzunu yayınlamıştır. Bilgi amaçlı olarak yayınlanan kılavuz, 6 Temmuz’da yenilenecektir.

Üniversite tercihleri 6-16 Temmuz 2015 tarihleri arasında alınacaktır.

Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra “Tercih Süresi” içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz.

Tercih işleminizi tamamladıktan sonra “Tercih Süresi” içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizin bir dökümünü edinerek saklayınız.

2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu 1 Temmuz 2015

bilgi üniversitesi

İÇİNDEKİLER
1. YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER ————————————–1
1.1. Merkezî Yerleştirme İçin Tercih İşlemi Nasıl Yapılacaktır? —————————————————————————————-1
1.2. Adaylar Yükseköğretim Programlarına Nasıl Yerleştirilecektir? ———————————————————————————-1
1.3. Yükseköğretim Programına Yerleştirilen Adayların OBP’lerinin Çarpılacağı Katsayılar—————————————————-2
1.4. Merkezî Yerleştirme Yapılacak Yükseköğretim Programlarının Kontenjan ve Koşulları Nelerdir? ————————————–2
1.5. Tercihler İle İlgili Koşullar Nelerdir? ———————————————————————————————————————-2
2. TERCİH İLE İLGİLİ BİLGİLER ———————————————————————————————————————————-4
2.1. Tercihlerin Yapılması —————————————————————————————————————————————4
2.2. Okul Birincilerinin Tercihlerini Yaparken Göz Önünde Tutacağı Hususlar ——————————————————————–6
2.3. Engelli Adayların Tercihlerini Yaparken Göz Önünde Tutacağı Hususlar ——————————————————————–6
3. 2015-ÖSYS’DE YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAKTIR? ———————6
3.1. Merkezî Genel Yerleştirme Ne Zaman ve Nasıl Yapılacaktır? ————————————————————————————6
3.2. Merkezî Yerleştirme İşleminde Eşit Puan Alan Adaylara Nasıl Bir İşlem Yapılır? ———————————————————–7
3.3. TÜBİTAK Yarışmalarında Başarılı Olanlar ————————————————————————————————————7
3.4. Ek Yerleştirme Nasıl Yapılacaktır? ———————————————————————————————————————–8
3.5. Merkezî Genel Yerleştirme Sonuçları Nasıl Duyurulacaktır? ————————————————————————————–9
4. YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA KAYIT İŞLEMLERİ ——————————————————————————————-9
4.1. Kayıt İçin Gerekli Belgeler ——————————————————————————————————————————— 9
4.2. Kayıtla İlgili Önemli Notlar ———————————————————————————————————————————-9
4.3. ÖSYS Sonuçlarına Göre Kayıt Hakkı Kazanıldığı Bildirilen Yükseköğretim Programlarına
Hangi Durumlarda Kayıt Yaptırılamaz? ————————————————————————————————————— 10
4.4. ÖSYM’nin Yükseköğretim Kurumlarındaki Kayıt İşlemleri ve Bu Kurumlar Arasındaki Geçişlerle İlişkisi Var mıdır?————- 10
5. ÖZEL YETENEK GEREKTİREN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA ÖĞRENCİ ALIMI NASIL OLACAKTIR? —————- 11
Şekil 1. Adayların Hangi Tablolardan Tercih Yapabileceklerine İlişkin Gruplandırma ————————————————————-3
Tablo 1A Yükseköğretim Programlarına Başvurabilmek İçin En Az Kaç Puan Almak Gerekir? ———————————————– 12
Tablo 3 ve Tablo 4 İle İlgili Açıklamalar ————————————————————————————————————————— 13
Tablo 3 Merkezî Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları———————————————————– 15
Tablo 4 Merkezî Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ————————————————————- 167
Tablo 3 ve Tablo 4’te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları ————————————————————- 404
Tablo 5 Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarına Göre Öğrenci Alan Yükseköğretim Programları ————————————————- 461
Tablo 5’te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları ————————————————————————— 468
Tablo 6A Ortaöğretimdeki Bazı Alanların Yerleştirmede Ek Puan Alacağı Lisans Programları ———————————————– 471
Tablo 6B.1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları ———————————- 484
Tablo 6B.2 Teknoloji Fakültesi / Sanat ve Tasarım Fakültesi / Turizm Fakültesi Lisans Programları —————————————— 490
Tablo 6C Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları —————— 495
Tablo 7 Okul Türleri ve Kodları ——————————————————————————————————————————- 518
Tablo 8 Ortaöğretim Kurumlarındaki Alanlar ve Kodları ———————————————————————————————– 520
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN DUYURU
T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN DUYURU
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BATI AVRUPA AÇIK ÖĞRETİM PROGRAMLARI
TÜBİTAK BURS PROGRAMI
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU
2014-2015 ÖĞRETİM YILI İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ
ÜNİVERSİTELERİN İNTERNET ADRESLERİ
GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Bir yorum bırakın