2016 Değerli Kağıt Ücretleri: Pasaport, Ehliyet, Noter

0
1541

Resmi Gazete’de yayınlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (29573) ile değerli kağıt ücretleri (pasaport, aile cüzdanı, sürücü belgesi, noter…) belirlenmiştir. Aşağıda 2016 yılında alınacak olan kağıt bedelleri yer almaktadır.

 

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Değerli Kağıdın Cinsi Bedel (TL)
1 – Noter kağıtları :
a) Noter kağıdı 8,80
b) Beyanname 8,80
c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 17,60
2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
3 – Pasaportlar 87,50
4 – Yabancılar için ikamet tezkereleri 58,50
5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
6 – Nüfus cüzdanları 8,00
7 – Aile cüzdanları 80,00
8 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
9 – Sürücü belgeleri 108,50
10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 108,50
11 – Motorlu araç trafik belgesi 108,50
12 – Motorlu araç tescil belgesi 81,50
13 – İş makinesi tescil belgesi 81,50
14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 5,60
15 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 8,00

Bir yorum bırakın