2016 DGS Sınav ve Başvuru Tarihleri

0
1946

2016 yılı DGS sınav, başvuru ve sınav sonuçlarının açıklanma tarihleri ÖSYM tarafından belirlenmiştir. Önlisans bölümlerinden Lisans bölümlerine geçiş için yapılan Dikey Geçiş sınavı, yılda bir kere gerçekleştirilmektedir. Sınava ilişkin tarihler aşağıda yer almaktadır.

Dikey Geçiş Sınavı 2016

2016-DGS Tarihi: 31.Temmuz.2016

DGS Başvuru Tarihleri: 31 Mayıs 2016 – 13 Haziran 2016

DGS Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 11 Ağustos 2016

ÖSYM, yeni uygulamasıyla artık sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihleri önceden duyuruyor.

DGS 2016 başvuru ücretleri ne kadar olacak ?

2015 yılında DGS için alınan ücret 70,00 TL’ydi. Bu yıl ÖSYM herhangi bir zam yapmazsa yine 70 tl olacaktır.

dikey geçiş

Dikey Geçiş Sınavı İle İlgili Genel Bilgiler:

DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav saat 9.30’da başlayacak ve süresi 140 dakika olacaktır.

Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak, cevaplar adaylara ayrıca verilecek cevap kâğıtlarına işaretlenecek, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak, bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacaktır.

Geçerlilik:

Geçtiğimiz yıl yapılan DGS öncesi yayınlanan kılavuzda sonuçların sadece aynı yıl için geçerli olduğu bilgisi yer almıştı. Yani muhtemelen 2016 yılında yapılacak sınav öncesi de benzer bir bilgi verilecek. Yani sınav sonucunuzu yıl içinde yapılan tercihlerde kullanabileceksiniz.

Muafiyet Konusu:

Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir.

Yabancı Dil sorunu olan öğrenciler:

Yabancı dille öğretim yapılan programlarda ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencilerin lisans programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil hazırlık sınıfında ve lisans eğitim-öğretimi sırasında öğrenciler üniversitenin eğitim-öğretim yönetmeliğine tabi olurlar. Öğretim dili en az % 30 yabancı dil veya tamamen yabancı dil olan programların yabancı dil hazırlık sınıfında başarısız olan öğrenciler, 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkçe eğitim yapan yükseköğretim programlarına ÖSYM’ce yerleştirilebilir. Dikey geçiş yapan öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesindeki hükümlere göre öğrenimlerine devam ederler.

Bir yorum bırakın