2016 LYS giriş yerleri açıklandı

0
1576

ÖSYM, Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) giriş yerlerini açıkladı. Adaylar https://ais.osym.gov.tr adresinden sınava giriş belgelerini edinebilir.

2016 LYS:
Sınava Giriş Belgelerinin Edinilmesi

18- 19 Haziran 2016 tarihlerinde uygulanacak olan LYS4, LYS1 ve 25-26 Haziran 2016 tarihlerinde yapılacak LYS2, LYS5, LYS3’ebaşvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edineceklerdir.

SINAVA GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN TEMEL KURALLAR
 Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen
göstermelidirler.

Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır.

Sınava Giriş Belgesi’ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden
önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.

Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ile peçete ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz.

 Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya pasaportunu yanlarında bulundurmaları
zorunludur.

ösym lys
 ÖZEL KİMLİK BELGESİ:
Nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı
Süresi geçerli pasaport, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve
kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı
Askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için
geçerli değildir.), tutuklu/hükümlü adayların bu durumlarını kanıtlayan fotoğraflı
resmî belge
Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait
Pembe/Mavi Kartlar
Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler sınava giriş için
geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, sınav
görevlilerinin adayı kolaylıkla tanıyabilmelerini sağlayacak, sınav görevlilerinde adayı
tanımada tereddüt oluşturmayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı,
pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, sınav görevlilerinin adayı
kolaylıkla tanımasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan
(T.C. Kimlik Numarası elle veya daktilo ile sonradan yazılmış veya ilave edilmiş
olmamalıdır.) nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.
! Adayların kimlik belgesinin aslını yanında bulundurması gerekmekt edi r.
Fotokopi belge vb. kabul edilmez. Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında
bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak; sınava alınsa
bile sınavı geçersiz sayılacaktır.
 Sınav günü sınav görevlilerinin, fotoğrafından adayın kimliğini belirlemede güçlük çektiği
takdirde, adayı sınava almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz
önünde bulundurulmalıdır.

Bir yorum bırakın