2018 ÖYP Lisansüstü Eğitim Tercihleri

0
3950

ÖYP Lisansüstü Eğitim tercihleri başlamıştır. Tercihler aşağıdaki YÖK bağlantısından yapılabilecektir.

“Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller” kapsamında, 2547 sayılı Kanun’un 33/a maddesi atanan 674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Statüleri 50/d olarak değiştirilen araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların lisansüstü eğitim yapabilmesi için tercih işlemleri başlamıştır.

İlgili araştırma görevlileri tercihlerini 15.01.2018-19.01.2018 (saat 17:00) tarihine kadar yapabileceklerdir.

Tercih yapmak için bağlantı: https://yoksis.yok.gov.tr/OYPUYG

Açıklamalar ve 2018 Bahar döneminde özel yetenek sınavıyla lisansüstü eğitime öğrenci kabul eden anabilim dallarının kontenjanları ekte yer almaktadır.

ÖYP 2018 BAHAR LİSANSÜSTÜ EĞİTİM KONTENJANLARI

“Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Esas ve Usuller” kapsamında, 2547 sayılı
Kanun’un 33/a maddesine göre atanan ve 674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Statüleri

50/d olarak değiştirilen araştırma görevlilerinden yabancı dil puanı 65 ve üstünde olanların
lisansüstü eğitim yapabilmesi için,

1. Özel yetenek sınavıyla lisansüstü eğitime öğrenci kabul eden anabilim dalları için
ilgili yükseköğretim kurumunca özel yetenek sınavı yapılacağından; değerlendirme
ve yerleştirmenin adayların ÖYP puanının % 75’i ve ilgili yükseköğretim
kurumunca yapılan özel yetenek sınavının % 25’i hesaplanarak yapılması ve söz
konusu programlara ait kontenjanların 2018 Bahar döneminde lisansüstü eğitime
başlamak üzere Ek:2’de belirtilen üniversitelere tahsis edilmiştir.

2. Lisansüstü eğitim için başvuru yapacakların YÖKDİL, ÜDS, KPDS, YDS veya
eşdeğerliliği ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından birinden en az
65 puan; ALES’ten ise son 5 yıl içinde en az 70 puan almış olmaları, (2013 Bahar
ve sonrası)

3. ÖYP kapsamında yüksek lisans eğitimini tamamlayanların, yüksek lisans eğitimi
aldıkları üniversitelerde doktora eğitimi yoksa veya var olan doktora programları
için kendilerinden istenilen şartları yerine getiremiyorlarsa Başkanlığımızca ilan
edilen kontenjanlara başvurabilirler.

4. Aynı bölümde olmak kaydıyla atandıkları anabilim dalı dışındaki bir anabilim dalına
başvuracak araştırma görevlilerinin, başvurudan önce atandıkları Yükseköğretim
Kurumunun onayını almaları gerekmektedir.

5. Atandıkları yükseköğretim kurumunda lisansüstü eğitim yapan veya yapacak olan
ÖYP araştırma görevlilerinin bu kontenjanlara başvurmamaları gerekmektedir

6. “Görsel İletişim Tasarımı” anabilim dalına atanan araştırma görevlilerinin, bu
alanda lisansüstü eğitim programı bulunmadığından, lisansüstü eğitimlerini
“Grafik”, “Resim”, “Medya Tasarımı” veya “İletişim Tasarımı ve Yönetimi”
alanında sürdürebilirler.

7. “..Mütercüm-Tercumanlık” anabilim dallarından birine atanan araştırma
görevlilerinin, bu alanda yeteri kadar yüksek lisans ve doktora programı
bulunmadığından, lisansüstü eğitimlerini “Çeviri ve Kültürel Çalışmalar” veya
“Çeviribilim” alanında sürdürebilirler.

8. ÖYP araştırma görevlileri ortak lisansüstü eğitim programlarında (iki üniversite
tarafından ortak yürütülen) lisansüstü eğitim alamayacaklarından Başkanlığımızca
ilan edilen kontenjanlara başvurmaları gerekmektedir.

9. ÖYP 2018 Bahar Dönemi Lisansüstü programlar için tercih işlemlerinin,
15.01.2018-19.01.2018 (saat 17:00) tarihleri arasında Başkanlığımız resmi internet
sitesi üzerinden; Ek:2’de ilan edilen Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden
lisansüstü programlar için ise başvuruların ilgili üniversitelerin başvuru ve sınav için
belirleyeceği tarihlerde ilgili yükseköğretim kurumuna yapılması gerekmektedir.

Bir yorum bırakın